SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Soudní dvůr vstoupil do sporu o kopírování CD a DVD

Kdy: 21.10.2010, Kde: Lucemburk

Vybírání plošných náhradních autorských poplatků od firem odporuje evropskému právu.

Evropské firmy již nebudou muset platit poplatky za soukromé kopírování datových nosičů (tzv. náhradní odměny autorům), pokud si budou pořizovat digitální nosiče jako DVD nebo CD za jiným účelem než je soukromé kopírování. Tento poplatek ovšem musí být aplikován na ta stejná média v případě, že jsou pořizována fyzickými osobami pro soukromou potřebu.

To je zásadní sdělení rozsudku Evropského soudního dvora ze čtvrtka 21. října 2010 v řízení o předběžné otázce ve věci C-467/08 Padawan SL proti Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE).

Španělský soud položil v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce několik dotazů. Klíčový je zejména dotaz na výklad směrnice 2001/29/ES o harmonizaci autorského práva a práv souvisejících v otázce spravedlivé odměny autorům za to, že jejich díla jsou využívána bez jejich souhlasu k soukromému rozmnožování, a aplikace poplatku za soukromé pořizování kopií bez rozdílu vůči všem osobám, které si pořizují digitální nosiče využitelné pro kopírování, bez ohledu na to, zda je pořizují k soukromému pořizování kopií či za jiným účelem.

Jádrem sporu je skutečnost, že výrobce nebo dovozce přístroje k pořizování rozmnoženin (CD, DVD atp.) musí uhradit kolektivním správcům autorských práv určitou paušální částku za každý nosič, protože jeho schopnost pořizovat kopie předjímá, že osoba, která si takový nosič pořídí a bude využívat všech jeho schopností, může potenciálně porušit autorská práva, za která náleží autorům odměna. Je to tedy jakási náhradní odměna pro autory, kterou však výrobce nebo dovozce obvykle promítne do prodejní ceny a faktickým plátcem odměny je pak konečný soukromý uživatel. Ve výsledku pak může platit stejný poplatek za soukromé rozmnožování jak pan Y, který si koupil CD pro stahování hudby z internetu, tak společnost XX, která zakoupila CD pro uložení svých účetních výkazů.

Soudní dvůr nezpochybnil existenci a oprávněnost náhradních odměn, nicméně rozhodl, že musí existovat spojitost mezi uplatněním poplatku určeného k financování spravedlivé odměny na přístroje a nosiče pro digitální kopírování a jejich předpokládaným používáním pro účely soukromého kopírování. Úprava směřující k tomu, že poplatek za soukromé pořizování kopií je vybírán bez rozdílu i z nosičů, které jsou zjevně vyhrazeny k jiným účelům než pro pořizování rozmnoženin k soukromému využití, je zjevně diskriminační a v rozporu se směrnicí 2001/29/ES.

Vzhledem k aktuálnosti a kontroverznosti tématu náhradních odměn lze očekávat, že toto rozhodnutí vyvolá vlnu diskuzí jak na národní úrovni, tak na úrovni EU.

Další informace:

Foto: EK