SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společná operace Hermes brání nelegální migraci

Kdy: 18.03.2011, Kde: Lampedusa, Itálie

Operace pod taktovkou agentury Frontex je reakcí na imigrační vlnu ze severní Afriky.

Vyslání celkem dvaceti specialistů ze šesti členských států do Itálie bylo první reakcí Evropské unie na příjezd velké skupiny migrantů z Tuniska na ostrov Lampedusa během několika únorových dní. Tato lidská vlna byla pro Evropskou unii jedním z prvních hmatatelných projevů politické krize v severní Africe.

Od 20. února 2011 probíhá v Itálii pod vedení Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex společná operace Hermes. V rámci této operace pracují experti z členských států Evropské unie a zemí přidružených k schengenské spolupráci v migračních centrech v Itálii, kde pomáhají italským kolegům při vedení pohovorů s připlouvajícími migranty, zjišťování jejich identity a důvodu cesty do Itálie. Ve Středozemním moři zároveň jako součást této operace probíhají společné hlídky. Své lidské či technické zdroje pro tuto operaci nabídlo celkem čtrnáct států, aktivně zapojeno je v současnosti osm.

Společné operace jsou jedním ze způsobů, kterými agentura Frontex podporuje spolupráci členských států při ochraně vnější hranice. Agentura Frontex se sídlem ve Varšavě od roku 2005 vedle koordinace společných operací podporuje členské státy rovněž vytvářením společných standardů pro školení příslušníků pohraničních orgánů, dále prováděním výzkumu v oblasti ochrany hranic, vedením databáze expertů a technického vybavení členských států pro nasazení ve společných operacích, koordinací společných letů pro navracení nelegálních migrantů do zemí původu a v neposlední řadě prováděním analýzy rizik v oblastech souvisejících s ochranou hranic.

Úprava mandátu agentury v roce 2007 umožnila vytváření a vysílání tzv. týmů RABITs, tedy týmů rychlého nasazení na hranici. Tyto týmy, které mohou být z rozhodnutí výkonného ředitele Frontexu po žádosti členského státu vyslány v případě náhlého a výjimečného migračního tlaku, jsou sestavovány z databáze spravované agenturou, do které členské státy včetně České republiky nominovaly odborníky na různé aspekty ochrany hranic. Mezi úkoly týmů RABITs mohou spadat hraniční kontroly, hlídky na hranici a vedení pohovorů s přicházejícími osobami bez dokladů. Zatím k jedinému nasazení těchto týmů došlo v období mezi 2. listopadem 2010 a 2. březnem 2011 na pozemní hranici mezi Řeckem a Tureckem.

Pokud jde o současný vývoj v severní Africe, vedle společné operace Hermes je rovněž prováděna analýza situace. Ta je velmi dynamická a dle aktuálního vývoje v sobě nese potenciál několika možných scénářů a tedy několika možných reakcí ze strany Evropské unie.

Přímo v regionu severní Afriky je poskytována humanitární pomoc, především prostřednictvím Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) či dalších organizací, která slouží jak k přímé pomoci na místě formou poskytování přístřeší, potravin a podobně, tak rovněž k návratům osob prchajících z Libye do jejich zemí původu, tedy například do Tuniska, Egypta, Ghany, Mali, Bangladéše, Vietnamu a dalších.

Vedle toho je však třeba připravit scénáře pro případ zvýšení migračního toku směrem do Evropy. Možnými variantami je posílení současné operace v Itálii zapojením dalších zdrojů, případně její rozšíření na další středomořské státy. V případě, že by byly v migračním toku ve větší míře zastoupeny osoby vyžadující poskytnutí mezinárodní ochrany, má Evropská unie od roku 2010 k dispozici nový nástroj, Evropský azylový podpůrný úřad (EASO), se sídlem v maltské Vallettě. Jeho působení je sice teprve v počáteční fázi, zároveň však již má k dispozici seznam expertů z členských států, včetně několika z České republiky, kteří k němu mohou být vyslání v případě velkého přílivu žadatelů o mezinárodní ochranu.

Další informace:

Foto: EK