SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sporný návrh infrastrukturního fondu je na stole

Kdy: 19.10.2011, Kde: Brusel

Nový „Nástroj pro propojení Evropy“ by měl přinést až 50 miliard eur do dopravy, energetiky a telekomunikací.

Evropská komise plánuje vytvoření nového finančního „Nástroje pro propojení Evropy“, jehož cílem je vyčlenit v rámci příštího sedmiletého rozpočtu EU dostatečné zdroje pro dobudování klíčové infrastruktury a nastartování soukromých investic v této oblasti. Tento návrh představila komise ve středu 19. října 2011.

Nástroj by měl umožnit čerpat v období 2014-2020 až 50 mld. eur na infrastrukturní projekty v celé Evropské unii. Největší část má mířit do sektoru dopravy – 31,7 mld. eur (včetně 10 mld. vyčleněných v rámci Fondu soudržnosti), na energetickou infrastrukturu 9,1 mld. a na informační a komunikační technologie 9,2 mld. Dnes zveřejněný návrh nařízení dále vymezuje konkrétní finanční nástroje pro spolufinancování projektů a další obecná finanční kritéria.

Čistě aritmeticky se objem finančních prostředků na infrastrukturu oproti dosavadnímu období zvyšuje. Česká republika ale má výhrady k tomu, že se objem peněz navýšil právě zmíněným přesunem 10 miliard eur z rozpočtu na kohezní politiku. Ta je určena zemím s HDP nižším než 75 % průměru EU, tedy i České republice. Nový Nástroj na propojení Evropy však bude dostupný všem členským státům. Neznáme také přesně podmínky, za jakých bude možné o peníze žádat.

Zatím nicméně probíhají spíše technická jednání a diskuse směřující k objasnění návrhů. Politická debata se čeká až za dánského předsednictví v Radě EU v první polovině příštího roku a její dokončení až za kyperského předsednictví v druhé polovině roku 2012. Tam budou mít členské státy prostor k vyjádření jejich priorit a dohodnutí společného kompromisu.

Finanční prostředky z navrhovaného fondu bude možné pro jednotlivé projekty čerpat až po splnění dalších technických požadavků a kritérií, které budou stanoveny pro jednotlivé sektory samostatně. Součástí balíčku opatření pro rozvoj infrastruktury jsou proto i tři legislativní návrhy rozpracovávající hlavní směry pro financování transevropských dopravních, energetických a telekomunikačních sítí.

Zveřejněné návrhy souvisí s přípravou příští finanční perspektivy EU pro léta 2014–20 a zapadají do Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Evropa 2020.

Další informace:

Foto: EK