SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Státy EU pokročily v podpoře malých podniků

Kdy: 27.01.2012, Kde: Brusel

Zmocněnci členských států si vyměnili zkušenosti s podporou podnikatelů.

Koncem ledna se uskutečnilo druhé zasedání sítě zmocněnců pro malé a střední podniky. Hlavním úkolem bylo vzájemně se informovat o tom, jak jednotlivé členské státy ulehčují život malým a střením podnikům. Ty jsou totiž dlouhodobě považovány za páteř hospodářství (99% podniků v EU jsou právě malé a střední podniky) a k nim se nyní upírá naděje jako k místu, jež skýtá potenciál růstu a jež může významnou měrou pomoci překonat hospodářskou krizi.

Místopředseda Evropské komise a komisař pro podnikání a průmysl Antonio Tajani byl potěšen některými opatřeními, o nichž se z úst národních zmocněnců dozvěděl. Například v Nizozemsku se zaměřili na přístup malých a středních podniků k financím a předpokládají, že do konce roku zavedou do národního práva směrnici o opožděných platbách a brzy bude v Parlamentu schválen také zákon, který pomůže těmto podnikům snáze získávat půjčky. Na stejnou oblast, tj. na přístup k financím, se zaměřily také Švédsko a Itálie. Ve Švédsku dochází ke zlepšení pravidel o rizikovém kapitálu a Itálie navýšila centrální záruční fond, čímž pomáhá bankám poskytovat půjčky především malým podnikům.

Jinou důležitou oblastí, v níž je možné malým a středním podnikům usnadnit jejich činnost, je snížení administrativní zátěže. Na ni se zaměřili v Německu, kde za významný pokrok považují skutečnost, že 4 z 5 podniků byly registrovány do tří dnů s náklady nepřesahujícími 100 eur. Ve Spojeném království se podařilo dosáhnout toho, že nový podnik je zřízen již do 7 hodin s průměrným nákladem přibližně 22 eur. Ovšem nejrychleji lze zřídit malý či střední podnik v Estonsku, kde k tomu podnikatel nepotřebuje více než 60 minut.

Myšlenka vytvořit síť národních zmocněnců se poprvé objevila ve sdělení EK o přezkumu Aktu pro malé podniky, které bylo přijato 23. února 2011. Úkolem národních zmocněnců je soustředit se na národní úrovni na akce podporující malé a střední podniky a usilovat o to, aby tyto podniky nebyly nadbytečně zatěžovány a mohly se tak soustředit na své podnikání. První setkání zmocněnců proběhlo v září 2011.

 

Další informace:

Foto: EK