SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chce lépe předcházet velkým katastrofám

Kdy: 08.11.2010, Kde: Brusel

Prevence lesních požárů či povodní by měla být pevně začleněna do unijního financování.

Za přijímání a financování preventivních opatření na ochranu osob, životního prostředí a majetku včetně kulturního dědictví nesou v první řadě odpovědnost členské státy EU. Katastrofy jako devastující lesní požáry či povodně se ale státními hranicemi neřídí.

Navíc vedle přímého ohrožení lidského života na něj mají často i nepřímý negativní dopad tím, že postihují zemědělství či životní prostředí a v širším kontextu i hospodářský růst či konkurenceschopnost. Finanční prostředky Evropské unie jsou v současnosti často vynakládány až na odstraňování následků katastrof, ale v EU roste uvědomění, že je třeba naopak do stávajícího rámce financování Unie pevně zakomponovat prvek předcházení katastrofám.

Z těchto důvodů současné belgické předsednictví v Radě EU sestavilo společný soubor návrhů závěrů Rady o inovativních řešeních zaměřených na předcházení katastrofám velkého rozsahu, ať již čistě přírodního původu, či těch způsobených člověkem. Tento soubor, který by měl být přijat na některém z nadcházejících jednání Rady justice a vnitra, přináší vedle členských států úkoly i pro Evropskou Komisi..

Tabude vyzvána, aby do konce roku 2012 předložila členským státům vhodné iniciativy, jejichž cílem je pokud možno zabránit vzniku katastrof nebo omezit jejich nepříznivé důsledky.

Důraz je kladen především na zvýšení motivace nejen veřejných orgánů, ale i jednotlivců k provádění opatření zaměřených na předcházení katastrofám a na posilování povědomí o předcházení rizikům v EU. Jako jednu z motivací občanů k investicím do opatření zaměřených na zmírňování rizik by mohly být koordinované změny v pojištění. Pojistné smlouvy by mohly vycházet z míry rizika a nabízet odpovídající snížení pojistného. To by mohlo pomoci dále pomoci omezit určité druhy stavebních činností a jiné aktivity zvyšující ohrožení v regionech, kde hrozí katastrofy.

Rada bude svým rozhodnutím vyzývat členské státy a Evropskou Komisi k tomu, aby posoudily důvody nedostatečného využívání dostupných finančních prostředků EU v oblasti prevence katastrof, zahájily kampaň na zvýšení informovanosti a zavedly zjednodušené postupy s cílem více využívat tyto finančních prostředky.

Tato iniciativa je projevem celkové snahy EU řešit katastrofy velkého rozsahu. V tomto kontextu není náhodou, že Rada ministrů vnitra přijala v pondělí 8. listopadu 2010 doporučení směřující k lepšímu zvládání chemických, biologických, radiologických či jaderných teroristických hrozeb. Ve čtvrtek 4. listopadu navíc proběhla premiérová celoevropská simulace počítačového útoku, která prověřila schopnost odborníků z celé Evropy reagovat na pokus o napadení nejdůležitějších on-line služeb v několika členských státech EU.

Foto: EK