SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chce zjednodušit podávání kolektivních žalob

Kdy: 04.02.2011 - 30.04.2011, Kde: Brusel

Podniky a občané mají možnost ovlivnit způsob, jakým budou moci hájit svá práva v EU.

Účinné prosazování unijní legislativy má zásadní význam pro možnost občanů, společností a zejména malých a středních podniků těžit z příležitostí, které jim nabízí jednotný trh a evropský prostor spravedlnosti. Jak se ale ukazuje, četná porušení unijního práva nebývají na soukromoprávní úrovni vůbec postihována. Jde zejména o případy, kdy občané a podniky váhají s podáním individuální žaloby na náhradu škody, která je relativně nízká ve srovnání s náklady na soudní řízení.

Situaci by mohly pomoci napravit kolektivní žaloby v případech, kdy například jedna společnost způsobí újmu více poškozeným identickým porušením práva. Spojení nároků na náhradu škody a podání žaloby subjektem chránícím zájmy poškozených by mohlo zjednodušit řízení a snížit náklady.

Legislativa Unie zná už nyní určitou formu kolektivních žalob v oblasti ochrany spotřebitele a ochrany životního prostředí. Právní úprava však zůstává nejednotná v řadě jiných oblastí, například ochrany hospodářské soutěže a finančních trhů.

Evropská komise chce zjistit, zda a jak je možné situaci změnit. Proto 4. února 2011 zahájila veřejnou konzultaci k otázkám potřebnosti a proveditelnosti rozšíření možnosti podávání kolektivních žalob na porušení práva EU.

Účelem konzultace je v zájmu koherentního unijního přístupu identifikovat společné právní principy pro kolektivní žaloby v EU a určit, ve kterých oblastech a v jaké formě by mohly být začleněny do právních systémů Unie a 27 členských států. Takový soubor principů by měl být vodítkem pro jakoukoliv iniciativu ke kolektivním žalobám na porušení práva EU. Mezi uvedené zásady by podle EK měla  patřit účinnost a hospodárnost, zajištění informací pro občany a pojistky proti zneužívání soudních řízení.

Jak zdůrazňuje EK, výsledek veřejné konzultace bude inspirací pro její stanovisko k otázce kolektivních žalob, přičemž konečné rozhodnutí o potřebnosti a vhodnosti nové unijní legislativy bude založeno na výsledku konzultace a případné detailní analýzy dopadů všech možných postupů ve světle zásad subsidiarity, proporcionality a účinnosti. Konzultace bude doplněna slyšením a následována sdělením o výsledcích.

Konzultace má souvislost i s předchozí Zelenou a Bílou knihou EK o prosazování soukromoprávních nároků vyplývajících z porušení soutěžního práva, respektive vyzývá mj. ke komentáři ohledně potřeby rozvinout jeden z nástrojů předvídaných uvedenými knihami pro zlepšení prosazování soutěžního práva. Dále odkazuje na Zelenou knihu o kolektivních spotřebitelských žalobách.

Reakce na podněty a otázky obsažené v konzultačním materiálu EK je možné zasílat do 30. dubna 2011.

Další informace:

 

Více informací k veřejným konzultacím a dalším možnostem ovlivňování unijní legislativy najdete ve webovém rozcestníku EU pro podnikatele.

Foto: Rada EU