SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chystá nový program pro oblast kultury

Kdy: 23.11.2011, Kde: Brusel

Komise představila program Tvůrčí Evropa na léta 2014-2020 s rozpočtem 1,8 miliardy eur.

Dne 23. listopadu 2011 Komise zveřejnila návrh na vytvoření programu Tvůrčí Evropa. Jednotný rámcový program, jehož cílem je podpora kultury a kulturního průmyslu v Evropě v letech 2014 - 2020, sloučí aktivity obsažené v dosavadních programech EU „Kultura“, „MEDIA“ a „MEDIA Mundus“.

Program Tvůrčí Evropa bude rozdělen na tři podprogramy:

  1. nový mezioborový finanční nástroj na podporu malých a středních podniků působících v oblasti kultury a kulturního průmyslu,
  2. podprogram zaměřený na podporu kultury, a
  3. podprogram zaměřený na podporu audiovizuálních médií.

Program počítá s celkovým rozpočtem 1,8 mld. EUR v letech 2014 – 2020, z čehož bude minimálně 50% určeno na aktivity v rámci podprogramu pro audiovizuální média, minimálně 30% na aktivity podprogramu pro kulturu a asi 10% na zajištění nového finančního nástroje.

Všeobecným cílem Programu Tvůrčí Evropa je zachování a podpora evropské kulturní a jazykové rozmanitosti a posílení konkurenceschopnosti kultury a kulturního průmyslu v kontextu cílů strategie Evropa 2020 a jejích vlajkových iniciativ.

Kultura a kulturní průmysl bezpochyby přispívají k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. V současnosti však tento sektor čelí mnoha výzvám a problémům. Jedním z těchto problémů je roztříštěný trh, jehož příčinou je paradoxně kulturní a jazykový rozmanitost EU. To však z ekonomického hlediska značně omezuje nadnárodní oběh výrobků tohoto sektoru a ztěžuje mobilitu umělců a pracovníků v kultuře. Na druhou stranu je kulturní a jazyková rozmanitost EU ohrožována dopady globalizace, která koncentruje trh do rukou omezeného počtu nadnárodních společností s vlastními potřebami.

Významným fenoménem, na který musí tento sektor již v současnosti reagovat, je potřeba digitalizace kulturního obsahu. Digitalizace se týká celého životního cyklu kulturních výrobků počínaje výrobou, distribucí a konče spotřebou. Nedostatek věrohodných a srovnatelných statistických údajů o kultuře a kulturním průmyslu ztěžuje tvorbu účinných opatření v rámci relevantních politik jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU. A konečně zcela unikátní povaha výrobků a služeb kultury a kulturního průmyslu ztěžuje přístup zejména malých a středních podniků k investicím.

Mezi specifické cíleProgramu Tvůrčí Evropa patří posílení kapacity evropské kultury a kulturního průmyslu na nadnárodní úrovni, podpora nadnárodního oběhu kulturních děl a mobility umělců a pracovníků v oblasti kultury, posílení finanční kapacity kultury a kulturního průmyslu a podpora nadnárodní spolupráce vedoucí k rozvoji relevantních politik.

Podprogram pro kulturu bude zaměřen především na projekty nadnárodní spolupráce, kulturní sítě a platformy a překlady literárních děl. Podprogram pro audiovizuální média bude zaměřen zvláště na rozvoj nadnárodní distribuce, pořádání výstav a propagaci audiovizuálních děl (film, televize, videohry, multimédia). Nový finanční nástroj pro evropskou kulturu a kulturní průmysl bude zaměřen na posílení finanční kapacity evropské kultury a kulturního průmyslu a bude založen na principu poskytování záruk pro bankovní úvěry. Program bude rovněž podporovat iniciativu Evropské hlavní město kultury a iniciativu Označení Evropské kulturní dědictví. Mezinárodní rozměr Programu pro tvůrčí Evropu bude zajištěn možností účasti třetích zemí na základě specifických podmínek.

Jednání mezi institucemi EU bude probíhat po celý příští rok s tím, že by nařízení mělo nabýt účinnosti dne 1. ledna 2014.

Další informace:

Foto: EK