SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie pomůže s likvidací následků povodní v ČR

Kdy: 15.12.2010, Kde: Brusel

Na cestě z Bruselu je přes 5 milionů eur pro regiony, které postihly v květnu a v červnu záplavy.

Evropská komise schválila ve středu 15. prosince 2010 žádost České republiky o finanční příspěvek z Fondu solidarity ve výši 5,1 milionu eur na částečné krytí škod způsobených povodněmi ve východní části našeho území v květnu a v červnu roku 2010. Ty postihly nejvíce Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj. „Jde o nejlepší vánoční dárek pro oblasti, které tato živelná katastrofa zasáhla,“ uvedla velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová.

Přestože výše přímých škod byla vyčíslena na 5,3 miliardy korun, nešlo z hlediska hlavních kritérií pro získání standardní podpory z Fondu solidarity o dostatečně vysokou částku (škody ve výši nejméně 3 miliardy eur nebo 0,6% HND). Česká republika však Evropskou komisi požádala o zohlednění tzv. kritéria sousední země, neboť stejná přívalová vlna dešťů postihla i Polsko. Zde byly záplavy tak ničivé, že výše přímých škod hranici 3 miliard eur přesáhla. „Společným postupem se tak podařilo získat nejvyšší možný příspěvek 2,5%  z celkové sumy vyčíslených přímých škod, tedy přibližně 130 milionů korun,“ dodala velvyslankyně Milena Vicenová.

Návrh Evropské komise na vyplacení dodatečných finančních prostředků musí ještě na začátku roku 2011 schválit Rada a Evropský parlament. Podporu z Fondu solidarity získá kromě České republiky a Polska také Slovensko, Maďarsko, Rumunsko či kandidátská země Chorvatsko.

Finanční prostředky bude možné využít na zpětné uhrazení výdajů souvisejících s odstraňováním bezprostředních následků povodní na nepojistitelném veřejném majetku, úklidové práce, základní opravy infrastruktury klíčové pro zajištění základních potřeb obyvatelstva, přechodné ubytování, zajištění zdravotních a hygienických potřeb, záchranná opatření apod. Na druhou stranu je nutné dodat, že Fond solidarity neumožňuje financování odstraňování škod způsobených soukromým osobám a podnikům ani škod v oblasti zemědělství.

Fond solidarity vznikl v roce 2002 mimo jiné jako reakce na ničivé povodně v témže roce v České republice, Rakousku či Německu. Do té doby nebyl k dispozici žádný společný nástroj na řešení takovýchto katastrof v rámci území Evropské unie a pro tuto oblast nebyly vyčleněny ani žádné zvláštní finanční prostředky.

Foto. EK