SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie se snaží zlepšit řešení mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů

Kdy: 14.10.2010, Kde: Brusel

Členské státy se shodují, že je třeba více využívat mediace v rodinných věcech.

Případy mezinárodních únosů dětí se mohou zdát výjimečnými. Opak je však pravdou. Nejvíce takových únosů v Evropské unii se navíc dopouští jeden z rodičů dítěte, který bez souhlasu druhého z rodičů přemístí dítě z místa jeho obvyklého pobytu. 

V souvislosti s volným pohybem osob v rámci Evropské unie dochází k postupnému nárůstu mezinárodních manželství či partnerství. Multikulturní soužití ale s sebou přináší spoustu specifických právních otázek a rozpad takového vztahu ještě více, zejména pak za situace, kdy se danému páru narodil potomek.

Ocitá-li se taková rodina v krizi, často se pak stává, že mnoho lidí, kteří se za svým partnerem či partnerkou přestěhují do jeho země, se najednou po ukončení idylického období rozhodne vrátit i s dítětem do země svého původu. Dítě je tak mnohdy využíváno jako rukojmí či zbraň jednoho rodičů vůči druhému v jejich vzájemných sporech. Řada rodičů, kteří přemístí dítě do jiného státu než je jeho domovská země, tedy stát ve kterém má dítě obvyklé bydliště, však ani netuší, že porušili právní předpisy a dopustili se tak protiprávního jednání – mezinárodního únosu.

V současné době existují řada právních nástrojů, jak danou situaci řešit ať již na unijní úrovni, tak ve vztahu k třetím zemím. Často se však stává, že řešení případu mezinárodního únosu dítěte jedním z rodičů je zdlouhavé a nepřináší požadovaný výsledek. Cílem by tak mělo být nalézt účinné, nákladově efektivní a rychlé mimosoudní řešení sporů  prostřednictvím řízení, která jsou přizpůsobena potřebám stran sporů a zohledňují zájem dítěte. Právě takovýmto možným řešením je využití služeb mediátora v rodinných věcech.

Právě problematice vyššího využívání mediace v přeshraničních případech únosů dětí byl věnován odborný ministerský seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek 14. října 2010 v Bruselu. Ze názorů účastníků semináře jednoznačně vyplynulo, že je třeba podporovat alternativní řešení sporů v rodinných věcech, protože v současné době je pouze v třinácti členských státech Evropské unie přijata specifická legislativa upravující možnost mediace v rodinných věcech.

Za tímto účelem by měla být v budoucnu zřízena zvláštní pracovní skupina, která by shromáždila stávající způsoby využívání mediace v rodinných věcech. Ta by také navrhla Radě EU a Evropské komisi možnosti zlepšení jejího využívání v rámci Evropské unie i mino ni.

Další informace:

Foto: EK