SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie zvažuje, jak nakládat s údaji o cestujících

Kdy: 24.02.2011, Kde: Brusel

Nová pravidla pro údaje o cestujících v letecké dopravě mají členským státům pomoci v boji proti terorismu a organizovanému zločinu.

Policisté a další úřady v ČR i v ostatních zemích Evropské unie by mohli mít přístup k údajům o cestujících, kteří přilétají do Unie nebo odlétají do zemí mimo její území. To by výrazně pomohlo jak prevenci, tak boji s terorismem a s organizovaným zločinem, například obchodem s lidmi i drogami.

Stane se tak ale jen pokud budou členské státy a Evropský parlament souhlasit s návrhem, který představila eurokomisařka pro vnitro Cecilia Malmströmová ve středu 2. února 2011. Návrh nové směrnice obsahuje nová pravidla o používání jmenné evidence cestujících (tzv. údaje PNR – Passenger Name Record). Země sedmadvacítky i europoslanci věnují návrhu velkou pozornost, a to i důvodu delikátního vztahu mezi nezbytnou ochranou osobních údajů a potřebou zajištění potřádku a bezpečnosti.

Cílem navrhované směrnice je využití údajů o cestujících, které shromažďují provozovatelé letecké dopravy. Mezi předávané údaje má patřit například informace o letence, jméno, adresa a kontaktní údaje (telefon, e-mail) cestujícího, informace o platbě (včetně fakturačních údajů), cestovní itinerář, informace o sedadlech, zavazadlech a změny v těchto údajích.

Návrh směrnice má zakotvit předávání údajů o cestujících „mezinárodních“ letů (tedy letů, které směřují ze třetích států do EU a naopak) kompetentním orgánům členských států. Z teroristických útoků v posledních letech je však zřejmé, že rizikové mohou být i lety v rámci EU. Proto některé státy Unie zastávají názor, že je nutno sbírat údaje i z těchto letů. Například Velká Británie připomíná, že počet letů mezi jednotlivými členskými státy je třikrát větší než mezi EU a třetími zeměmi, a že jde proto o výrazný objem informací, které by nebyly dotčeny pro účely boje proti závažné trestné činnosti a terorismu.

Společná pravidla by měla zajistit, že s údaji bude řádně nakládáno v celé EU a že zároveň bude posílena ochrana osobních údajů občanů. K tomu by měl  v neposlední řadě přispět i požadavek na  anonymizaci získaných informací po třiceti dnech.

Legislativu, která zavazuje letecké dopravce poskytovat tato data kompetentním orgánům, již na národní úrovni přijaly některé členské státy. Jejich zkušenost naznačuje, že jde o velmi užitečný nástroj. Například Belgie uvádí, že v roce 2009 díky využívání údajů PNR zabavila 95 procent nelegálních drog, ve Švédsku to bylo až 75 procent. Analýza údajů PNR je rovněž zásadní pomůckou při narušování  teroristických sítí.

Evropská komise návrh představí na jednání Rady ministrů vnitra a spravedlnosti ve čtvrtek 24. února. Pokud bude schválen, nová pravidla by mohla platit nejdříve v příštím roce.

Další informace:

Foto: Rada EU