SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie zvažuje změny ve financování politiky vnitřních věcí

Kdy: 08.04.2011, Kde: Brusel

Efektivnější využívání rozpočtu má být reakcí na rostoucí výzvy v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti.

Současné nastavení finančních nástrojů Evropské unie v oblasti vnitřní bezpečnosti neodpovídá zcela rostoucím výzvám, se kterými se unie musí v praxi vyrovnávat, aby nadále zajistila bezpečí svých občanů a korektní zacházení s občany třetích zemí. Shodli se na tom účastníci konference o budoucích způsobech financování politiky vnitřních věcí, hlavně  v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti, která se pod záštitou komisařky pro vnitřní záležitosti Cecilie Malmströmové konala v pátek 8. dubna 2011 v Bruselu.

Zástupci evropských institucí, členských států, organizací i akademických kruhů potvrdili, že většina současných problémových jevů překračuje hranice EU. Přestože členské státy bojují například proti obchodování s lidmi nebo drogami hlavně vlastními prostředky a na svém území, mezinárodní povaha organizované kriminality se zvláště ve sdíleném schengenském prostoru neobejde bez každodenní mezinárodní spolupráce, a to zejména policejních a justičních orgánů unijních zemí.

Z rozpočtového koláče, který téměř 6,5 miliardami eur na období 2007 – 2013 nepředstavuje ani procento celkového rozpočtu EU, ukrajují největší díl záležitosti migrace, boj proti terorismu a kriminalitě, provoz dotčených unijních agentur jako je například Agentura pro koordinaci správy vnějších hranic (FRONTEX) či rozvoj velkokapacitních informačních systémů typu schengenského informačního systému druhé generace.

Konference potvrdila, že další nastavení a využívání finančních nástrojů je třeba přizpůsobit sílícímu propojení vnitřní a vnější bezpečnosti, živelnému vývoji v migrační oblasti i všudypřítomnému nebezpečí katastrof, ať již těch přírodních či zapříčiněných člověkem, i rostoucímu počtu unijních agentur. Evropská komise i členské státy si od zjednodušení procedur, decentralizace správy fondů, větší pozornosti vůči prevenci a lokálním potřebám, aktivnějšího stanovování společných priorit a průběžného vyhodnocování čerpání prostředků slibují efektivnější vyžití poměrně poddimenzovaného financování.

Konferencí vyvrcholila veřejná konzultace, kterou prostřednictvím dotazníku o 32 otázkách organizovala od 5. ledna do 20. března Evropská komise. Konkrétním výsledkem konzultace by mohlo být snížení stávajících šesti hlavních programových fondů na dva – jeden by byl věnovaný migraci a azylu a druhý vnitřní bezpečnosti celkově (včetně vízové politiky a správy vnějších hranic). Tyto snahy podporuje i Česká republika, která ze současných komunitárních prostředků relativně úspěšně čerpá a prosazuje také jejich geograficky vyrovnané navýšení,.

Foto: EK