SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úřad pro bezpečnost potravin chrání spotřebitele již deset let

Kdy: 25.06.2012, Kde: Parma

Agentura EFSA sídlící v Parmě slouží zejména jako nezávislý zdroj vědeckých poznatků. Za deset let publikoval přes 2500 studií či stanovisek.

Letos oslaví Evropský úřad pro bezpečnost potravin, lépe známý pod svou anglickou zkratkou EFSA (European Food Safety Authority), deset let od svého založení. EFSA sídlí v Parmě v Itálii. Úřad tvoří součást komplexního programu pro zajištění bezpečnosti potravin a vysoké úrovně ochrany spotřebitele v Unii. Slouží jako nezávislý zdroj vědeckých poznatků. Za deset let svého působení publikoval více než 2 500 vědeckých dokumentů, studií či stanovisek k nejrůznějším otázkám spojených právě s potravinovým řetězcem.

Působnost EFSA je opravdu široká. Patří tam již zmiňovaná bezpečnost potravin, dále pak bezpečnost krmiv, výživa, dobré životní podmínky a zdraví zvířat nebo ochrana rostlin. Ve všech těchto oblastech poskytuje EFSA objektivní, nezávislá a vědecky podložená stanoviska a poradenství s reflexí nejnovějších vědeckých poznatků. Stanoviska EFSA slouží také jako základ pro vytváření unijních politik a legislativy. Dle stanovisek EFSA mohou přijímat rozhodnutí též členské státy.

Organizačně je EFSA složen celkem z pěti ředitelství, z nichž tři jsou vědecká a dvě zbývající slouží k podpoře práce EFSA. Všechna ředitelství spadají pod výkonného ředitele úřadu a ten je zodpovědný správní radě EFSA. Vedle Vědeckého výboru má EFSA svých zhruba 450 zaměstnanců rozdělených do osmi panelů, které se zabývají specifickými oblastmi:

  • přídatné látky a produkty nebo látky používané v krmivech pro zvířata;
  • dietetické výrobky, výživa a alergie;
  • biologická nebezpečí;
  • geneticky modifikované organismy;
  • ochrana rostlin;
  • zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat;
  • kontaminující látky v potravinovém řetězci;
  • přípravky na ochranu rostlin a rezidua těchto přípravků.

Své zástupce v EFSA má i Česká republika. Vedle řady expertů účastnících se práce v pracovních skupinách sedí ve čtrnáctičlenné správní radě EFSA prof. Jiří Ruprich, kterému byl před několika dny obnoven mandát na příští čtyři roky. Profesor Ruprich je vedoucím Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu.

Další informace:

Foto: EP