SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velislavova bible se představila v Bruselu

Kdy: 09.05.2012, Kde: Brusel

První český „komiks“ je součástí nové Evropské digitální knihovny EUROPEANA. Ta má ambici být jednotným přístupovým bodem k evropskému kulturnímu dědictví.

Ukázka z Velislavovy bible ze 14. století, označované za první český „komiks“, reprezentovala Českou republiku během slavnostního večera věnovanému Evropské digitální knihovně EUROPEANA. Cílem akce, uspořádané 9. května 2012 v bruselském Concert Noble pod názvem „Kultura pro digitální inovace“ Evropskou komisí společně s dánským předsednictvím v Radě EU, bylo zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o EUROPEANĚ a poukázat na fakt, že kulturní dědictví, které je přístupné on-line, může podpořit ekonomický růst a tvorbu pracovních míst.

Slavnostního večera v předvečer zasedání Rady EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport se zúčastnili ministři kultury členských států EU a vedoucí představitelé paměťových institucí a organizací, jakož i zástupci tvůrčích a kulturních odvětví. Předcházel jí seminář o kultuře pro tvořivost, jehož cílem byla výměna názorů na zpřístupňování digitalizovaných údajů a jejich přínos pro růst v digitálním hospodářství. Za Českou republiku na semináři vystoupil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Večer pak účastníci shlédli vybrané digitalizované objekty poskytnuté členskými státy Evropské digitální knihovně EUROPEANA. Velislavova bible, která reprezentovala ČR, je uložena v Národní knihovně České republiky. Jde o zhruba dvousetstránkovou knihu, která spojuje obraz s textem na principu komiksu. Na osm set jemně kolorovaných perokreseb rozvitých stručnými výtahy v latině vypráví jak podstatné části ze Starého i Nového zákona, tak například Legendu o svatém Václavovi.

V současnosti EUROPEANA poskytuje uživatelsky vstřícný přístup k více než 23 milionům objektů z více než dvou tisíc organizací a institucí v Evropě. Cílem Evropské komise je dosáhnout do roku 2015 30 milionů objektů. Z ČR bylo do dubna 2012 prostřednictvím Evropské digitální knihovny zpřístupněno 37 246 uměleckých a historických objektů. Celkem je v ČR do Evropské digitální knihovny zapojeno 14 partnerů v 16 projektech, které přispívají ke zprostředkování znalostí a technologií mezi muzei, knihovnami, archivy, softwarovými agenturami a výzkumnými ústavy univerzit.

Následující den přijali ministři členských států Závěry o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů. Ministři vyzvali členské státy EU, aby konsolidovaly cíle strategie digitalizace kulturního materiálu, zajistily vhodné financování, zlepšily podmínky on-line dostupnosti digitálních záznamů a zajistily jejich dlouhodobé uchovávání a přispěly k dlouhodobé životaschopnosti EUROPEANY. Ta má být společným mnohojazyčným přístupovým bodem k digitálnímu evropskému kulturnímu dědictví z hlediska správy a financování, jakož i kvalitativních a technických standardů.