SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víme, co jíme?

Kdy: 29.09.2011, Kde: Brusel

Nová pravidla pro označování potravin byla definitivně schválena.

Víme, co jíme? Upřímně řečeno, často asi nevíme. Informací na obalech potravin je spousta a často ani netušíme, které máme sledovat a co vlastně znamenají. Poučený spotřebitel, který se zajímá o to, co jí a z čeho jsou složeny potraviny, které kupuje v obchodech, tuší asi víc.

Ale i on může čas od času ještě tápat. Od 29. září 2011 přichází po třech letech diskusí nová legislativa EU, která by mohla rozhodování spotřebitelů v tomto ohledu významně pomoci. I výrobci potravin dostávají do ruky vylepšený nástroj, který jim zajistí, že pravidla pro označování potravin v EU budou jasnější a budou odrážet vývoj v této oblasti. Červnový kompromis nedoznal žádných změn. Shrňme si proto pouze ty důležité věci, které se týkají jak spotřebitele, tak výrobce.

Jak dlouho budou mít výrobci na přizpůsobení se nové legislativě? 3 až 5 let.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, které se očekává na konci listopadu. Výrobci potravin budou mít tři roky na přizpůsobení se novým pravidlům po jejich schválení a vydání v Úředním věstníku EU. Výrobci pak budou mít navíc dva roky, (celkem tedy pět let) na uplatnění pravidel týkající se nutričních hodnot. Pokud bude informace o nutričních hodnotách dobrovolně součástí balení k dřívějšímu datu, pak nejpozději po třech letech bude muset odpovídat novým pravidlům. Potraviny prodávané soukromými osobami například při charitativních akcích nebo na místních nebo komunitních trzích nebudou spadat do oblasti působnosti této nové legislativy.

Bude spotřebitel více chráněn? Určitě bude.

Větší ochrana před klamáním: Spotřebitel bude více chráněn před obaly potravin, nápisy na nich a vyobrazenými grafikami, které by ho mohli uvést v omyl. Výrobci sice budou moci používat další formy vyjádření nebo prezentaci, ale budou muset být splněny určité podmínky. Všechny nutriční hodnoty by se měly také objevit společně ve stejném zorném poli. Některé z nich pak mohou být znovu uvedeny na přední straně balení.

Imitace potravin: Spotřebitel snadněji rozezná potraviny, které vypadají podobně jako jiné potraviny, ale jsou vyrobeny z odlišných přísad. Tam, kde je podstatná přísada, kterou může spotřebitel v potravině očekávat, nahrazena jinou přísadou, bude tento fakt muset být jasně uveden dostatečně velkým písmem na přední straně obalu vedle názvu. Často se to stává například u máslu nebo sýru podobných potravin, kde převážnou složku netvoří mléko, ale rostlinné zdroje.

Větší písmo: Předpis rovněž stanoví, že označení musí být jasné a čitelné. Minimální velikost písma pro povinné informace je 1,2 mm. Výjimku tvoří pouze malé obaly, kde je minimální výška písma stanovena na 0,9 mm.

Co bude na obalu výrobku? Všechno, co poslouží spotřebiteli k rozhodnutí.

Tabulka hodnot: V jedné tabulce na obalu výrobku budou veškeré informace o energetické hodnotě, množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. Všechny informace budou muset být přepočítané na 100g nebo na 100ml. Mohou však být také uvedeny v procentech doporučené denní dávky.

Přísady: Všechny přísady - včetně alergenů - musejí být podle stávajících norem uvedeny na obalu potravinového výrobku. Výjimku mají pouze nebalené potraviny, pokud daný členský stát nerozhodne jinak.

Alergeny: V budoucnu budou alergeny muset být zvýrazněny v obsahu ingrediencí, aby je mohli spotřebitelé nalézt na první pohled. Nově se budou uvádět alergeny i u nebalených potravin, jako jsou například potraviny podávané v restauracích nebo jídelnách.

Původ potravin: Označování původu u některých potravin, jako jsou např. hovězí maso, med, olivový olej a čerstvé ovoce a zelenina je povinné i podle současné legislativy, stejně tak jako v případě, kdy by mohlo chybějící označení zákazníka zmást. Nově bude zavedena povinnost uvádět zemi původu čerstvého masa z prasat, ovcí, koz a drůbeže. V budoucnu by povinnost uvádět zemi původu mohla být rozšířena na další potraviny (jako např. na mléko nebo na nezpracované potraviny).

A co alkohol? Zatím beze změny.

Pro tuto chvíli se pro alkoholické nápoje (včetně „alkopops“) obsahující více než 1,2 % alkoholu nic nemění. Výrobci budou na obalech uvádět stejné informace jako dosud. Evropská komise ale do tří let posoudí, zda by přece jen nové předpisy neměly platit i pro ně.

Foto: EP