SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vymáhání výživného je nyní v EU jednodušší

Kdy: 18.06.2011, Kde: Brusel

Začala platit nová pravidla, podle kterých by rozhodnutí z jednoho státu Unie mělo být automaticky vykonatelné v jiném státě.

Platby výživného v případě rozdělených rodiny by nyní v Evropské unii měly být prováděny rychleji. Je to díky novému nařízení o výživném, které vstoupilo v účinnost dne 18. června 2011.

Nařízení zakládá pravidla, jenž stanoví systém pro usnadnění vymáhání plateb výživného. Oprávněný z výživného by měl mít možnost snadno dosáhnout v jednom členském státě rozhodnutí, které bude automaticky vykonatelné v jiném členském státě bez dalších formalit.

Nová pravidla by měla zjednodušit život řadě lidí. Vzhledem k odhadovanému počtu 16 milionů mezinárodních párů v EU a 1 milionu rozvodů ročně totiž musí čím dál více rodin vymáhat výživné, pokud jeden z rodičů žije v zahraničí a odmítá poskytovat finanční podporu. Potíže, s nimiž se řada evropských občanů setkává, mohou být mimořádně náročné jak z hlediska materiálního, tak i z hlediska psychologického. Částky, které členské státy musí vyplácet, aby vykompenzovaly prodlení určitých dlužníků, jsou značné.

Nařízení upravuje celou řadu aspektů vymáhání výživného v přeshraničních případech, jako je soudní příslušnost, použitelné právo či otázka uznání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti. V oblasti administrativní spolupráce nařízení ustanovuje systém ústředních orgánů pro každý z členských států. Ústředním orgánem České republiky byl určen Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně.

Nařízení stanoví přesnější a přísnější pravidla pro činnost ústředních orgánů, zejména pak ukládá povinné používání formulářů, jenž jsou součástí nařízení, a zavádí poměrně krátké lhůty pro komunikaci mezi jednotlivými ústředními orgány. Nařízení rovněž rozšiřuje oprávnění ústředního orgánu zejména v oblasti přístupu k informacím o poměrech osob povinných výživou.

Působnost tohoto nařízení by měla zahrnout všechny druhy vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů, rodičovství, manželství či švagrovství, aby tak bylo možno zajistit rovné zacházení se všemi oprávněnými z výživného. Ve většině případů se toto nařízení bude aplikovat ve vztahu k vymáhání výživného na děti, jímž je v rámci nařízení věnována speciální pozornost. „Zájmy dětí musejí být vždy na prvním místě. Tato pravidla zaručí, že budou nadále dostávat finanční podporu, pokud bude jeden rodič žít odděleně v jiném státě EU,“ řekla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, při vstupu tohoto nařízení v účinnost.

O tom, že je tento závazek zamýšlen skutečně vážně svědčí i skutečnost, že státy jsou povinny poskytnout oprávněným bezplatnou právní pomoc, a to ve všech případech výživného určeného dětem mladším 21 let podaných prostřednictvím ústředního orgánu.

Nařízení je platné pro všechny státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

Další informace:

Foto: EK