SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Znalost jazyků v Evropě klesá

Kdy: 21.06.2012, Kde: Brusel

Téměř všichni Evropané si myslí, že znalost cizích jazyků je užitečná. Jen každý druhý se jimi ale domluví.

Devět z deseti občanů EU se domnívá, že schopnost hovořit cizími jazyky je velmi užitečná, a 98 % z nich tvrdí, že znalost jazyků je pro jejich děti přínosem do budoucna. Ve skutečnosti se ale cizím jazykem skutečně domluví jen asi polovina z nich, a tento počet nadále klesá.

To jsou hlavní výsledky nového průzkumu veřejného mínění Eurobarometr zveřejněného ve čtvrtek 21. června 2012. Průzkum vychází z osobních pohovorů se 27 tisíci Evropanů ze všech  27 členských států EU. Respondenti pocházeli z různých sociálních a demografických skupin.

Podle průzkumu se počet Evropanů, kteří se dokáží domluvit cizím jazykem, snížil z 56 % v roce 2005 na 54 %. Podíl osob ovládajících alespoň jeden cizí jazyk klesl například na Slovensku (80 %), v České republice (49 %) a v Maďarsku (35 %).

Češi jsou ve srovnání s ostatními obyvateli EU poměrně skeptičtí – plná čtvrtina z nich tvrdí, že znalost cizích jazyků není nijak užitečná. Nicméně jen 1 % si myslí, že není přínosná ani pro děti. Obyvatelé ČR se vymykají průměru, i pokud jde o preference sledování pořadů v televizi. Skoro čtyři z pěti Čechů chtějí sledovat dabované filmy a seriály spíše než v původním znění s titulky. V celé Evropě stejně odpověděla jen polovina respondentů.

Podle průzkumu používá polovina Evropanů cizí jazyky v práci a 45 % je jich přesvědčeno, že díky jazykovým znalostem získali ve své zemi lepší pracovní uplatnění. Jednu ze závratných změn, ke kterým došlo od roku 2005, přinesl internet, který přiměl Evropany rozšířit si schopnost pasivního čtení a poslechu v cizím jazyce. Počet lidí, kteří pravidelně používají cizí jazyky v rámci práce s internetem (včetně sociálních sítí) vzrostl z 26 % v roce 2005 na 36 %.

Co se týká jednotlivých jazyků, nejpoužívanější mateřštinou je němčina (16 %), následují italština a angličtina (13 %), francouzština (12 %) a španělština a polština (8 %). Pěti nejrozšířenějšími cizími jazyky jsou pak angličtina (38 %), francouzština (12 %), němčina (11 %), španělština (7 %) a ruština (5 %). Na vnitrostátní úrovni je angličtina nejrozšířenějším cizím jazykem v 19 členských státech EU. Je tomu tak i v České republice. Angličtinu ovládá podle průzkumu 27 % Čechů, němčinu 15 % a ruštinu 13 % lidí. Francouzsky a španělsky se domluví shodně po 1 % obyvatel ČR.

V rámci samostatné studie zadané Evropskou komisí bylo testováno také 54 tisíc žáků ze 14 zemí a 16 vzdělávacích systémů (Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království). Hodnocení poskytuje srovnatelné údaje o úrovni znalostí cizích jazyků u žáků ve věku 14 – 15 let. Na základě testů se posuzovaly dovednosti v oblasti čtení, poslechu a psaní ve dvou z pěti úředních jazyků EU, které jsou nejvíce vyučovány: angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština. Z hodnocení vyplývá, že schopnost naučit se cizí jazyk úzce souvisí s motivací, která závisí na situaci v rodině, vzdělání a sociálních aspektech obecně.

Pokud jde o praktické uplatnění jazykových znalostí, podle průzkumu je velký rozdíl mezi očekáváním a skutečností. Testy ukázaly, že pouze 42 % žáků skutečně ovládá svůj první cizí jazyk a jen 25 % druhý cizí jazyk. Méně než jedna čtvrtina žáků však nedosahuje ani základní úrovně znalosti.

V letošním roce je tomu deset let, co Evropská rada vydala prohlášení o mnohojazyčnosti, podle kterého by výuka nejméně dvou cizích jazyků měla probíhat již u dětí od velmi raného věku. Podpora jazykového vzdělávání je i součástí návrhu nového programu Erasmus pro všechny, který bude platit na léta 2014 – 2020. Evropská komise rovněž hodlá do roku 2012 navrhnout evropskou referenční úroveň jazykových znalostí, která bude měřit pokrok členských států, pokud jde o opatření na zlepšení výuky cizích jazyků.

Foto: EK