Velvyslanectví České republiky v Rize

Velvyslanec České republiky v Lotyšsku Ing. Pavol Šepeľák

 

 

ŽIVOTOPIS

Datum a místo narození: 21. prosince 1957, Michalovce-SK
Státní příslušnost: Česká republika
Stav:  ženatý, dvě děti

 

Profesní zkušenosti

2011-      Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Lotyšské republice   
   
2009-2011 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Pákistánské islámské republice   
   
2007-2008  Velvyslanec se zvláštním posláním pro Radu bezpečnosti OSN
  Designovaný velvyslanec – Odbor blízkého východu
   
2002-2006 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky
  Velvyslanectví ČR v Lucembursku
   
2000-2002 Ředitel Odboru mezinárodních organizací
  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha
   
1994-2000 Rada a zástupce stálého představitele při Světové obchodní organizaci
  Stálá mise České republiky, Ženeva
   
1993-1994 Vedoucí oddělení v Odboru mezinárodních ekonomických organizací
   
1988-1992 2. tajemník Stálé mise Československa při OSN, New York
  Zvolen místopředsedou Ekonomického výboru Ekonomické a sociální
  rady OSN a zpravodajem Ekonomického a finančního výboru 44. VS
  OSN
   
1983-1988 Odborný referent v Odboru mezinárodní ekonomické spolupráce
  Federální ministerstvo zahraničních věcí, Praha
   
Vzdělání
1993-1994 Pembroke College, Oxford
  Postgraduální program pro zahraniční službu
   
1983 Vysoká škola ekonomická, Bratislava
  Akademický titul Ing.
   
1978-1983 Institut mezinárodních vztahů, Moskva
  Fakulta mezinárodních ekonomických vztahů
   
1977-1978 Vysoká škola ekonomická, Bratislava
  Fakulta zahraničního obchodu
   
Řády
2006 Velký kříž Velkovévodství lucemburského
   
Jazykové znalosti
  francouzsky, anglicky, rusky, slovensky