Velvyslanectví České republiky v Rize

Konzulární brožura

konzulární ochrana občanů EU


V rámci pracovní skupiny pro konzulární spolupráci (COCON) bylo na základě čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství článku o konzulární ochraně občanů EU rozhodnuto, že bude publikována tzv. Konzulární brožura ve všech oficiálních jazycích EU. Brožura informuje o tom, jakou formou a v jakém rozsahu se provádí konzulární ochrana občanů EU na základě zmíněného článku. Citujeme:

"Každý občan Unie má na území třetí země, ve které členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na ochranu diplomatickými nebo konzulárními orgány kteréhokoli členského státu za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Členské státy sjednají nezbytná pravidla a zahájí mezinárodní jednání potřebná pro zajištění této ochrany."

Brožura je k dispozici v elektronické verzi na adrese www.travel-voyage.consilium.europa.eu , ve všech jazykových variacích, včetně české. Uvedená stránka obsahuje i seznam ZÚ ČS v jednotlivých třetích zemích, na které se mohou občané ČR a dalších ČS EU obracet v případě nouze není-li v této zemi ZÚ vlastního státu.