Velvyslanectví České republiky v Rize

česky  english  latviski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů

Pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů není stanoven úřední formulář. K případnému využití je připojen vzor tohoto podání.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Žádám o zapsání do zvláštního seznamu voličů, vedeného velvyslanectvím ČR v Lotyšsku.

Příjmení a jméno, případní jména:………………………………………………

Rodné číslo: ………………………………………

Bydliště v Lotyšsku:

…………………………………………………………………………………......

V případě, že žadatel nemá přiděleno rodné číslo je nutno dále uvést:

Pohlaví:…………………………………………………….

Rodné příjmení:…………………………………………….

Datum narození:……………………………………………..

Místo narození:………………………………………………

Stát narození:………………………………………………..

Poslední trvalé bydliště v ČR:

……………………………………………………………………………………………

Kontaktní spojení:

Telefonní číslo: …………………………………………….

E-mailová adresa:..................................................................

 

………………………………                                              ………………………………

          místo a datum                                                                             podpis

 

 Upozornění:

Pokud tuto žádost doručíte osobně, předložíte následující dokumenty:

k prokázání totožnosti - platný cestovní pas ČR  nebo platný občanský průkaz ČR

k prokázání občanství - platný cestovní pas ČR, nebo platný občanský průkaz ČR nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR, platné vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku.

k prokázání pobytu – potvrzení o pobytu v Lotyšsku

Originály Vám budou po zapsání do zvláštního seznamu voličů vráceny.

Pokud žádost budete zasílat v poštovním styku, přiložte originál, nebo úředně ověřenou kopii těchto dokladů:

k prokázání totožnosti - platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR

k prokázání občanství - platný pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR nebo platné vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku.

k prokázání pobytu - potvrzení o pobytu v Lotyšsku

Originály Vám budou po zapsání do zvláštního seznamu voličů vráceny.