Velvyslanectví České republiky v Rize

česky  english  latviski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu – květen 2014

(Archivní článek, platnost skončena 09.06.2014.)

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční na území ČR ve dnech 23.-24. 5. 2014, na území Lotyšska dne 24. 5. 2014. Při těchto volbách nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Občané ČR s bydlištěm v Lotyšsku mají několik možností, jak svého hlasovacího práva využít.

Prezident ČR svým rozhodnutím vyhlásil volby do Evropského parlamentu, které se na území ČR budou konat:

  • dne 23. 5. 2014 od 14.00 do 22.00 hod. a
  • dne 24. 5. 2014 od 8.00 do 14.00 hod.

V případě hlasování na území ČR vybírají voliči z kandidátních listin kandidátů, zaregistrovaných v ČR. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (tedy ani na velvyslanectví ČR v Rize), nebo korespondenčně.

Velvyslanectví ČR v Rize vede zvláštní stálý seznam voličů, do něhož průběžně zapisuje občany ČR s bydlištěm v Lotyšsku, kteří o takový zápis požádají. V souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu v r. 2014 je nutné žádost o zápis do tohoto zvláštního seznamu voličů předat nebo doručit velvyslanectví nejpozději 13. 4. 2014.

Občanům ČR, kteří jsou ve zvláštním seznamu voličů na velvyslanectví ČR v Rize zapsáni, velvyslanectví na jejich žádost vydá:

  • voličský průkaz, na jehož základě mohou hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v r. 2014 v kterémkoli volebním okrsku na území ČR; žádost je nutno podat nejpozději 8. 5. 2014, anebo
  • potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu voličů, na jehož základě může být volič zapsán do seznamu voličů u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území ČR a u tohoto obecního úřadu může volič hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu; žádost je nutno podat nejpozději 21. 5. 2014.

Voličský průkaz pro volby o Evropského parlamentu v r. 2014 na území ČR lze vydat nejdříve 8. 5. 2014. Potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vydá velvyslanectví bez odkladu.

Ministerstvo vnitra ČR vypracovalo podrobný výklad pro občany ČR žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR.

Namísto hlasování na území ČR mohou občané ČR žijící v Lotyšsku využít práva účastnit se voleb do Evropského parlamentu na území Lotyšska. Podmínkou je podání žádosti o zápis do Registru voličů Lotyšské republiky u lotyšské Ústřední volební komise do 24. 4. 2014. Rozhodne-li komise o registraci občana, lotyšský Úřad pro občanství a migraci následně do 14. 5. 2014 zašle voliči oznámení o volebním okrsku, u kterého bude moci ve volbách do Evropského parlamentu v r. 2014 hlasovat. V případě hlasování na území Lotyšska vybírají všichni voliči z kandidátních listin kandidátů, zaregistrovaných v Lotyšsku.

Ve volbách do Evropského parlamentu má každý volič pouze jeden hlas. Zápisem do Registru voličů Lotyšské republiky ztrácí občan ČR možnost hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v r. 2014 na území ČR.

Základní informace Ústřední volební komise Lotyšské republiky pro občany EU o hlasování do Evropského parlamentu na území Lotyšska je dostupná v češtině a v rozšířeném znění též v angličtině.