Velvyslanectví České republiky v Rize

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajané v Lotyšsku

Češi, čeští krajané, spolky přátel ČR v Lotyšsku a Lotyšska v ČR, parlamentní skupiny

V Lotyšsku není evidován žádný oficiální český krajanský spolek. Podle dostupných informací z databáze evidencce obyvatel žije v Lotyšsku 60 lotyšských občanů a 15 lotyšských neobčanů hlásících se k české národnosti, kteří však nejsou nijak organizováni, ani náš úřad nikdy nekontaktovali. Od vstupu obou zemí do EU pozorujeme pozvolný nárůst počtu v Lotyšsku registrovaných českých občanů. Podle údaje Úřadu pro občanství a migraci LR bylo k 1.7. 2011 v Lotyšsku registrováno 117 českých občanů, kteří zde pobývají na základě registace občana jiného ČS EU (pro srovnání, k 31.1.2011 bylo v ČR registrováno k pobytu 195 lotyšských občanů). Z našich poznatků pak vyplývá, že se jedná především o dočasně přeřazené pracovníky českých kmenových podniků s místem výkonu práce v Lotyšsku. Z tohoto počtu jen malé procento se zde výhledově trvale usazuje. Naším úřadem je evidováno zhruba 10 našich spoluobčanů, kteří jsou v pravidelném kontaktu s úřadem a jsou zváni na naše kulturní akce.

V Rize existují dvě sdružení přátel České republiky. Lotyšsko-českou asociace spolupráce založila v roce 1998 Stefanija Zagorská. Donedávna byla asociace činná v oblasti poznávacích turistických zájezdů do České republiky a výměnných koncertů lotyšských a českých folklórních skupin samostatně i v rámci festivalů, ovšem v posledních letech jsme žádné zásadnější aktivity této společnosti nepozorovali. Počet členů je neznámý.

Lotyšsko-česká společnost byla založena v roce 1993. Do roku 2006 byl jejím předsedou Jánis Krastiňš, v letech 2006-2009 byla předsedkyní Aiga Veckalne (vedoucí pobočky české překladatelské agentury Skrivanek Baltic). Od konce roku 2009 je předsedkyní umělkyně Baiba Mázere. Společnost pořádá pravidelné poznávací zájezdy svých členů do ČR a příležitostná setkání. Společnost má nyní 33 členů, z nichž cca polovina se aktivně účastní našich kulturních akcí. V jejich řadách jsou např. překladatelé z češtiny Jánis Krastiňš a Halina Lapiňa. Poslední společnou akcí s naším velvyslanectvím bylo Mikulášské setkání v roce 2008.

Pro doplnění uveďme, že v lotyšské Saeimě i po posledních mimořádných volbách na podzim 2011 pokračuje svou činnost Skupina pro spolupráci s Parlamentem České republiky, která má 20 členů. Navazuje tak na předchozí parlamentní skupinu česko-lotyšské spolupráce, jejímž dlouholetým předsedou byl poslanec Uldis Grava. Na české straně pak v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je činná Meziparlamentní skupina přátel ČR - Baltské státy (Estonsko, Litva, Lotyšsko) s devíti členy, jejíž předsedou je poslanec Radim Jirout.

V České republice působí od roku 1990 Česko-lotyšský klub, jehož spoluzakladatelem a předsedou je Pavel Štoll.