Velvyslanectví České republiky v Rize

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Spolupráce měst

O probíhající spolupráci mezi českými a lotyšskými městy

a) kraje

Podle našich poznatků neprobíhají žádné aktivity krajů v rámci regionální zahraniční spolupráce. Jedinou výjimkou, kterou jsme zaznamenali, je žádost lotyšského města Grobina, které hledá partnerské město v ČR a jednou z priorit spolupráce je rozvoj kultury v regionu a otázky urbanismu. Tato výzva je podána prostřednictvím Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu.

Dále v rámci mezinárodní konference v Novém Bydžově 2008, financované Evropskou komisí z programu Evropa pro občany, byl navržen společný projekt Vytvoření sítě partnerských měst z České republiky, Slovenska, Polska, Lotyšska a navazujících regionů.

Za Lotyšsko se zúčastnilo město Ogre (8 účastníků).

b) města

Měst, která uzavřela dohodu o spolupráci není mnoho. Jsou to města Rosice a Strenči, Písek a Smiltene, Luka nad Jihlavou a Staicele, Náchod a Bauska. Existuje ale řada dalších, která spolupracují především na poli kulturním a sportovním bez smluvního zálkadu, jako Prachatice a Preili nebo Vamberk a Dundaga. Mezi tato města patří i hlavní města Praha a Riga. V devadesátých letech obnovená spolupráce magistrátů Prahy a Rigy připomněla meziválečnou tradici a kulturní výměnu výstavou Lotyšského historického státního archivu „Riga - Praha. Hlavní města nezávislých států ve 20. a 30. letech 20. století“ v roce 1999 v Archivu hl. města Prahy v Clam-Gallasově paláci u příležitosti návštěvy prezidenta Lotyšské republiky v ČR. Další významnou vzájemnou a rozsáhlou kulturní a turistickou prezentací s řadou akcí se staly Dny Rigy v Praze v roce 2001 a Dny Prahy v Rize v roce 2003 (koncerty, výstavy, turistická prezentace, balet). V roce 2011 pražský magistrát připravil tři koncerty české dixielandové skupiny BrassBand.cz u příležitosti oslav města Rigy. V roce 2011 byla v Praze představena výstava bývalého architekta hl. města Rigy Jánise Dripeho o rižské secesi (též instalováno v Liberci za účasti lotyšského velvyslance).

Z dalších aktivit, které probíhají bez smluvní základny, je nutno zmínit velmi aktivní spolupráci mezi českými Lidicemi a lotyškými Audrini (a administrativně nadřezené Rézekne). Po prezentaci výstavy Ohlasy lidické tragedie ve světě v Audrini v listopadu 2010 u příležitosti prezentace historické výstavy v Památníku Lidice. V rámci svého pobytu delegace byla na svých cestách přijata starosty obcí v Lidicích, Letech, Miřeticích a primátorem Kladna (více v kapitole Zprávy a události). Obě lotyšská města mají velký zájem na další spolupráci.

Lotyšská města mají obecně velký zájem na spolupráci s českými městy, ale tento zájem z české strany není opětován (z finančních důvodů a pro již značnou saturaci partnerským měst v zemích Západní Evropy) – např. zájem Liepáji o spolupráci s Libercem, hraničního města Valka-Valga s Českým Těšínem-Cziesin. V rámci twinningu lotyšská města Dagda, Plavinas a Salaspils hledají partnery v ČR.