Velvyslanectví České republiky v Rijádu

english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky

(Archivní článek, platnost skončena 30.01.2013.)

O Z N Á M E N Í  o době a místě konání volby prezidenta republiky Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Rijádu, Království Saúdské Arábie podle § 16 písmena d)  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky), o z n a m u j e :

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Rijádu, Království Saúdské Arábie

podle § 16 písmena d)  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
  dne 11.ledna 2013 (pátek)..........od 14:00 do 22:00 hodin a
  dne 12. ledna 2013 (Sobota........od 08:00 do 14:00 hodin.
  Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
  dne 25. ledna 2013 (pátek)…… od 14:00 do 22:00 hodin a 
  dne 26. ledna 2013 (sobota).…. od 08:00 do 14:00 hodin.
 2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 65 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Rijádu, Al-Nuzha Distr., Saad Bin Gharir Str., Riyadh 11693, Království Saúdské Arábie, pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 65, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu:, tzn. V Saúdské Arábii, Bahrajnu a Ománu.
   
3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem .
   
4. Volič mohl být zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musela být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 2. prosince 2012.
   
5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.
   
6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz  ( §41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).
   
7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
   
   
  V Rijádu    dne 10.12.2012         
  vedoucí zastupitelského úřadu: v.z., Mgr. Vladimír Lukaštík