Velvyslanectví České republiky v Římě

česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva velvyslance P. Buriánka v Janově

Ve dnech 11.-12. června 2012 navštívil velvyslanec Petr Buriánek společně s vedoucím ekonomického úseku ZÚ Řím Milanem Toušem Janov, kde se postupně sešel s představiteli podnikatelských sdružení a místní a regionální samosprávy. V sídle Janovské obchodní komory se setkal s jejím presidentem P. Odonem a s presidentem World Trade Center Janov M. Giacchettou. Hlavním tématem byla podpora bilaterálních vztahů mezi firmami z ČR a regionu Ligurie v různých sektorech: logistika, strojírenství, potravinářství a veřejné služby. Jednání s guvernérem regionu Ligurie C. Burlandem se zaměřilo vedle ekonomických témat na podporu vědecko-technické spolupráce na bázi účasti českých vědeckých pracovníků na projektech realizovaných v Italském technologickém institutu. Setkání s novým starostou Janova M. Doriou bylo věnováno možnostem spolupráce v několika oblastech a vedle logistiky, kultury, vědy a techniky byl potvrzen oboustranný zájem realizovat konkrétní projekty ve spolupráci s honorárním konzulátem ČR v Janově. Velvyslanec Petr Buriánek během svého pobytu v Janově také zavítal do sídla honorárního konzulátu vedeného panem konzulem Frankem Aprilem. Všechna jednání byla využita k prezentaci České republiky z hlediska možného rozvoje hospodářských vztahů a italští partneři obdrželi propagační materiály:  publikaci „Doing Business in the Cezch Republic“ atd.

Jednání s honorárním konzulem ČR v Janově

Pan velvyslanec ocenil dosavadní spolupráci s honorárním konzulem F. Aprilem a poděkoval za přípravu programu návštěvy. Pan Franco Aprile, který je současně presidentem regionální společnosti na podporu internacionalizace firem z Ligurie „Liguria International“,  informoval o aktivitách honorárního konzulátu v ekonomické a kulturní oblasti. Dále zmínil, že je členem regionální rady pro spolupráci s bankou Unicredit. 

Jednání v sídle Janovské obchodní komory

President obchodní komory Paolo Odone zmínil některé hlavní oblasti budoucí možné spolupráce. Mezi nimi figurovala především logistika. Janov v prvních měsících letošního roku v objemu přepraveného zboží námořní kontejnerovou dopravou překonal dosud první Barcelonu a stal se nejvýznamnějším středomořským přístavem. V této souvislosti by bylo užitečné podpořit navazování spolupráce českých a janovských přepravních společností.

President společnosti World Trade Center Janov pan Massimo Giacchetta připomněl loňskou společnou účast firem z Ligurie na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, která byla připravovaná s pomocí ZÚ Řím. Zmínil kontakty s agenturou CzechInvest a podepsané memorandum o porozumění.

Jednání s guvernérem regionu Ligurie

Guvernér Claudio Burlando na úvod hovořil o významu přístavů v regionu pro nákladní přepravu a o budování železniční a dálniční infrastruktury, která přístavy lépe propojí s italskými městy ve vnitrozemí a s okolními zeměmi včetně jižního Německa.

Díky novým leteckým spojením se daří se zvyšovat provoz na Janovském letišti a jistě by bylo zajímavé zřízení linky mezi Janovem a Prahou. Velvyslanec Petr Buriánek v této souvislosti zmínil některá propojení letiště v Praze s dalšími mezinárodními letišti.

Z hlediska mezinárodní spolupráce guvernér podtrhl význam Italského technologického institutu u Janova, v němž působí 700-800 vědeckých pracovníků z více než 30 zemí. Ligurie se může dále pochlubit tím, že přilákala do technologického parku u Janova společnosti Ericsson a Siemens, které zde budují vývojová pracoviště pro několik stovek zaměstnanců. Předpokládaná výše investice je kolem 1 mld. eur.

Jednání se starostou Janova

Na úvod jednání velvyslanec Petr Buriánek ocenil práci honorárního konzulátu v Janově a popsal tři hlavní oblasti možné spolupráce s ČR: logistiku, výzkum a vývoj, kulturu a cestovní ruch. Nově zvolený starosta Marco Doria uvedl, že Janov stále ještě hledá způsoby, jak plně využít přítomnost významného vědeckého pracoviště: Italského technologického institutu. Zároveň však vyjádřil připravenost podpořit spolupráci na tomto poli. S potěšením také přislíbil poskytnutí městských výstavních prostor pro zamýšlenou výstavu kreseb dětí z Terezína a konferenční sál pro sympózium věnované Václavu Havlovi.