Velvyslanectví České republiky v Římě

česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání se zástupci podnikatelských asociací a firem v Miláně - 26. října 2011

(Archivní článek, platnost skončena 12.01.2013.)

Setkání se zástupci podnikatelských asociací a firem v Miláně – 26. října 2011

Přítomné v úvodu semináře pozdravil viceprezident Lombardské průmyslové konfederace, v jejímž sídle se setkání uskutečnilo, Stefano Poliani, který zhodnotil ekonomické vztahy mezi Českou republikou a hospodářsky nejvýznamnějším italským regionem: Lombardií.

Vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Říme Milan Touš se ve své prezentaci zaměřil na obchodní a investiční  aspekty česko-italských hospodářských vztahů a na úroveň znalostní ekonomiky ČR. Dále hovořil o Jihomoravském centru pro mezinárodní mobilitu, které do ČR úspěšně přivádí přední výzkumníky a nadané studenty ze zahraničí, přičemž Lombardie má v tomto směru jako významné výzkumné a akademické centrum Itálie rozhodně nemalý potenciál pro spolupráci. Dále hovořil o Jihomoravském inovačním centru (JIC), které úspěšně podporuje zakládání nových firem – typu „spin-off“ a „start-up“ opírajících se o silnou univerzitní základnu v Brně. JIC může italským firmám nabídnout zázemí pro jejich regionální expanzi. Podle konkrétního podnikatelského záměru lze pak se zástupci JIC diskutovat o míře jejich asistence při zakládání nových poboček. V případě projektů s přidanou technologickou hodnotou je možné uvažovat i o maximální možné míře podpory - tedy o „inkubování“ firem v JIC. Vzhledem k tomu, že Lombardie představuje v rámci Itálie vedoucí region z pohledu rozvoje biotechnologií (viz např. silný farmaceutický průmysl v Lombardii) a rovněž v JIC se podařilo v minulosti podpořit vznik nových perspektivních firem v tomto sektoru, nabízí biotechnologie zajímavé příležitosti pro spolupráci.

Charakteristice investičního prostředí v ČR a systému podpory zahraničních investic se ve své prezentaci věnovala specialistka marketingového a informačního oddělení agentury CzechInvest Lucie Votavová.

Dále vystoupil s prezentací inovativních produktů agentury CzechInvest seniorní projektový manažer oddělení dodavatelské spolupráce Vít Švajcr. Představen byl zejména projekt CzechLink, jehož smyslem je vyhledávání zahraničních partnerů českých firem, které mají zájem o kapitálový vstup a vytvoření joint-venture.

Na závěr setkání vystoupil zástupce banky UniCredit, který informoval o vytvoření pracovního týmu v ČR, který se specializuje na italsky mluvící zákazníky z řad podnikatelů. Následovala diskuse s účastníky setkání, mezi nimiž figurovali zástupci bank, firem a asociací sdružených v Lombardské průmyslové konfederaci.