Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt "Češi ve světě - oslavy Dne české státnosti 2012"

(Archivní článek, platnost skončena 27.04.2013.)

V týdnu od 24. do 30. září 2012 budou pod záštitou prezidenta České republiky probíhat oslavy Dne české státnosti.

Vážení přátelé,

 

dovolte mi, abych Vás blíže seznámil s akcí, kterou koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Jak jsem Vás již předběžně informoval, v týdnu od 24. do 30. září 2012 se uskuteční pod záštitou prezidenta republiky týden nazvaný Češi ve světě – Oslavy Dne české státnosti 2012 jako poděkování za Váš přínos na šíření českých tradic, kultury a povědomí o českém národě.

Slavnostní zahájení projektu bude 26. září v Národním památníku na Vítkově, kde bude umožněna prohlídka výstavy „Křižovatky české a slovenské státnosti“ a proběhne slavnostní večer s folklórním vystoupením. Další program bude zahrnovat Mezinárodní krajanský festival, konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů na téma „Krajané a problém generací“ a předání ceny Významná česká žena ve světě v Senátu Parlamentu ČR. Plánujeme pro Vás též sérii přednášek v Náprstkově muzeu, ekumenickou mši za podpory pražského arcibiskupství, možnost Vaší účasti na svatováclavské pouti do Staré Boleslavi a další.

Výše zmíněné akce budou završeny 28. září slavnostním večerem nazvaným „Vzkazy domů“ v historické budově Národního divadla za účasti mnoha významných osobností z veřejného života a Vás – Čechů ze zahraničí. Hlavním bodem večera bude divadelní hra Korespondence Voskovce a Wericha z dílny Národního divadla Brno. Více o všech akcích se můžete dozvídat postupně na našich webových stránkách www.mzv.cz/krajane.

Naše pracoviště pro krajanské záležitosti na Ministerstvu zahraničních věcí ČR Vám rádo na požádání zarezervuje vstupenky na úvodní akci v Národním památníku na Vítkově, nebo na závěrečný slavnostní večer ve staré budově Národního divadla. Pokud máte o rezervaci zájem, pošlete nám vyplněný přiložený formulář na e-mailovou adresu: zkz@mzv.cz. Počet míst je omezen a ohled bude brán na dříve přihlášené. Pokud máte zájem se účastnit i dalších akcí, obracejte se přímo na jejich organizátory. Kontakty na ně naleznete v příloze.

            Moc se těším na setkání s Vámi v posledním zářijovém týdnu v Praze!

                                                                       S pozdravem,

Stanislav Kázecký

 

 

 

Den české státnosti

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Popis projektu

Projekt „Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012“ proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou prezidenta České republiky. Program koordinovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR zahrnuje slavnostní večer uspořádaný Národním muzeem v památníku na Vítkově, Mezinárodní krajanský festival, Konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, předání ceny „Významná česká žena ve světě“ v Senátu Parlamentu ČR, přednášky v Náprstkově muzeu, účast krajanů na Národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi a mnoho dalších. Akce završí 28. září slavnostní večer „Vzkazy domů“ v historické budově Národního divadla za účasti významných osobností z veřejného života a Čechů ze zahraničí organizovaný obecně prospěšnou společností Dny české státnosti.

Cíl projektu

Cílem projektu je přiblížit příběhy Čechů ve světě v kontextu témat spojených s českou státností a národní identitou. Připravované akce jsou zároveň poděkováním Čechům v zahraničí za jejich přínos na šíření českých tradic, kultury a povědomí o českém národě. Snahou je prohloubit vzájemné vazby mezi Čechy žijícími v České republice a Čechy žijícími ve světě. Češi jak uvnitř, tak vně hranic jsou jedním národem usilujícím společně o stejné ideály a myšlenky. Národem, který se již nemá rozdělovat ať už pod vlivem cílené propagandy politických režimů či politováníhodných předsudků.

Projekt chce představit široké české veřejnosti nejen Čechy, kteří odešli před mnoha desetiletími, ale i mladé lidi a často uznávané odborníky pracující na různých místech světa. Ti se v zahraničí usadili teprve v porevoluční době a mnozí z nich prožili napínavé osudy a dosáhli velkých profesních úspěchů.

O Češích ve světě

Dle odhadů žijí v zahraničí asi 2 miliony lidí, hlásících se k českému původu. To znamená, že každý šestý Čech žije mimo hranice České republiky.

Češi v zahraničí sehráli zásadní roli při vzniku československého státu v roce 1918 (podpora Masarykovy politické akce v zahraničí) i v boji s autoritářskými režimy – s fašismem (československá exilová vláda, čeští letci v RAF, československá zahraniční armáda atd.) a komunismem (exiloví spisovatelé a vědci). Češi v zahraničí mají svou jedinečnou roli i v současnosti při podpoře českých kulturních a politických zájmů v zahraničí. Krajanské komunity ve východní Evropě mají velký význam při zachovávání českých tradic a zvyků, krajané v západních zemích a především ve Spojených státech amerických pomáhají při prosazování priorit české zahraniční politiky.

Novým fenoménem jsou i Češi odcházející svobodně do zahraničí po roce 1989. Již tak nečiní proto, že by byli politicky nuceni. Odcházejí s vědomím, že se mohou kdykoliv vrátit. Jedná se často o velmi úspěšné osobnosti, které se v zahraničí usazují z profesních důvodů. V posledních letech se jedná především o země, jako jsou Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy americké a Belgie. Ke své vlasti mají většinou velmi kladný vztah a chtějí, aby jejich děti mluvily českým jazykem. O jejich úspěších a životních osudech se v České republice ví jen málo.

Spolupracující subjekty

Dny české státnosti, o.p.s., Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, Mezinárodní krajanský festival, Národní divadlo, Národní muzeum, Česká centra, Náprstkovo muzeum, Arcibiskupství pražské, Rumunský kulturní institut v Praze, Senát Parlamentu České republiky, Národní filmový archiv a další.

Předpokládaná mediální podpora

         Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Respekt

 

Kontakty

Projekt Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012

Pracoviště pro krajanské záležitosti

Toskánský palác, Hradčanské nám. 5

118 00 - Praha 1

Tel.: 224182714

e-mail: zkz@mzv.cz

www.mzv.cz/krajane


Plán akcí od 24.9. do 30.9.2012

Datum Hodina Akce Místo

24.9.

pondělí

11

hod.

Prohlídka historických částí Náprstkova muzea s přednáškou Náprstkovo muzeum

25.9.

úterý

10 hod. Zahájení série akcí „Češi v rumunském Banátě – tradice, soužití a spolupráce“ České centrum Praha
  17 hod. Předání ceny Významná česká žena ve světě Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Senát
    Diskuse na téma „Jak česká veřejnost vnímá své krajany“ organizovaná Respekt institutem a Českým centrem Praha České centrum Praha

26.9.

středa

9

hod.

 

Zahájení konference „Krajané a problém generací“ Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů – ukončení v 18 hod. Národní muzeum - nová budova

19

hod.?

Slavnostní večer u příležitosti oslav Dne české státnosti   Národní muzeum – Vítkov

27.9.

čtvrtek

9

hod.

Druhý den konference „Krajané a problém generací“, ukončení v 18 hod. Národní muzeum - nová budova
10 hod. Zahájení Mezinárodního krajanského festivalu Senát
14 hod. Ekumenická bohoslužba Týnský chrám?
16:30 hod. Přijetí účastníků Mezinár. krajan. festivalu u primátora města Prahy Radnice hl. města Prahy
18 hod. Setkání účastníků Mezinárodního krajanského festivalu Toskánský palác
28.9. pátek 9 hod. Účast na svatováclavské pouti do Staré Boleslavi Stará Boleslav
9 hod. Fakultativní program pro účastníky konference „Krajané a problém generací“ Mezinárodního koord. výbor zahr. Čechů Praha
11 hod. Prohlídka historických částí Náprstkova muzea s přednáškou Náprstkovo muzeum
20 hod.? „Vzkazy domů“ – slavnostní večer oslav Dne české státnosti organizovaný obecně prospěšnou spol. Dny české státnosti Národní divadlo – historická budova

29.9.

sobota

10 hod. Pokračování Mezinár. krajan. festivalu  

30.9.

neděle

10 hod. Zakončení Mezinárodního krajanského festivalu průvodem krajanů Hradčanské náměstí
Kontakty pro zájemce o účast na jednotlivých akcích
Akce Jméno E-mail a webové stránky Telefon

Za hlavního koordinátora

 

úvodní slavnostní večer na Vítkově a závěrečný večer

Národním divadle

Ivana Miková

zkz@mzv.cz

www.mzv.cz/krajane

+420 224 183 164
Mezinár.  krajan. festival Věra Doušová

reditel@olivovanadace.cz

www.krajanskyfestival.eu

+420 731 520 262
Konference Krajané a problém generací Magdalena Kašubová

magdalena.kasubova@rozhlas.cz

www.zahranicnicesi.com

+420 221 552 902
Významná česká žena ve světě Ivan Dubovický

ivan_dubovicky@mzv.cz

www.zahranicnicesi.com

+420 224 182 864
Náprstkovo muzeum Eva Popovič eva_popovic@nm.cz +420 224 497 515
Akce Češi v rumunském Banátě Veronica Miclea

rumunskyinstitut@seznam.cz

www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/

+420 222 522 865
Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi   www.staraboleslav.com  
Národní filmový archiv  

nfa@nfa.cz

www.nfa.cz

+420 271 770 500

 

Přihlašovací formulář

 

Datum přihlášení

 

 

 

 

Jméno Příjmení Adresa Země

 

 

 

     

 

E-mail Telefon Krajanský spolek
     

 

Akce Datum Počet vstupenek
Úvodní slavnostní večer na Vítkově 26.9.2012  
Závěrečný večer „Vzkazy domů“ ve staré budově Národního divadla 28.9.2012  

Prosíme odeslat na e-mailovou adresu: zkz@mzv.cz

 

nebo poštou na:

Projekt Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012

Pracoviště zmocněnce pro krajanské záležitosti

Toskánský palác, Hradčanské nám. 5

118 00 - Praha 1

CZECH REPUBLIC