Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

Velvyslanec - úvodní slovo

Několik slov velvyslance k uživatelům webových stránek zastupitelského úřadu ČR v Chile.

Vítejte na webových stránkách českého velvyslanectví v Chile!

Srdečně Vás vítám na stránkách Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile, na nichž chceme nejen informovat o činnosti našeho zastupitelského úřadu, nýbrž také přinášet informace o vývoji vzájemných vztahů mezi ČR a Chilskou republikou, o aktuální situaci v obou zemích, o našich krajanech v Chile, o kulturní, vědecké a školské spolupráci, o existujících dohodách a základních podmínkách obchodování, jeho daňovém a legislativním rámci, nabídkách a poptávkách, vypisovaných veřejných soutěžích, možnostech investování a v neposlední řadě také o podmínkách a aktualitách stále vzrůstajícího cestovního ruchu mezi Chile a Českou republikou. Chtěli bychom, aby se tyto stránky staly pomocníkem všech turistů a cestovatelů, obchodníků a podnikatelů, členů krajanské komunity, zástupců kulturní, vědecké a školské sféry, pracovníků ve státní správě a všech dalších zájemců o současný stav a perspektivy vzájemných chilsko - českých vztahů.

Vaše připomínky a komentářek naší internetové prezentaci a náměty k jejímu zlepšení rádi přivítáme na santiago@embassy.mzv.cz.

Zdeněk Kubánek, velvyslanec ČR v Chile