Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chile jako regionální lídr v oblasti inovací a "Start-Ups"

(analýza systému podpory a využití inovací a z toho vyplývající inspirace a příležitosti pro investice a spolupráci v rámci "Global Value Chains")

V současné době je stále zjevnější klíčový význam inovací v české ekonomice. V zájmu podpory tohoto směru rozvoje jsme přesvědčeni, že inspirace lze hledat rovněž v Chile, které je regionálním lídrem inovací v rámci Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Chile věnuje soustavnou pozornost hledání cest, které by vedly ke snížení závislosti na exportu surovin. Jak na akademické, tak i na exekutivní úrovni existuje v Chile jasné povědomí, že je nutno posunovat těžiště ekonomiky od „Factor-driven“ směrem k „Kowledge-driven“.

V rámci LAC je Chile regionálním lídrem inovací (Global Innovation Index)

 gf

Jaký význam je obecně v Chile připisován inovacím a zvyšování kvality podnikatelského prostředí lze dokumentovat tím, že rok 2013 byl v Chile současně „Rokem podnikání“ i „Rokem inovace“. graf1 Chilská státní správa má dobře propracovaný systém státní podpory inovací.

  Schéma institucionálních kompetencí na podporu inovací v Chile

Chile Sistema Público de Innovación

V rámci tohoto směřování existuje několik programů, které mohou sloužit jako inspirace, a rovněž některé lze využít přímo k podpoře investičních či exportních zájmů ČR. Jednou z organizací, jež uskutečňuje programy, které stojí za studium, je chilská „Corporación de Fomento de la Producción“ (CORFO) (http://www.english.corfo.cl/programs).

 

Z inovativních programů CORFO zmíníme například „Start-Up Chile“ (http://startupchile.org/about/faqs/). Cílem programu „Start-Up Chile“ je přilákat domácí ale rovněž zahraniční talentované podnikatele, kteří přinášejí nové metody, ideje a postupy. Do programu se může přihlásit občan kteréhokoliv státu, a pokud jeho projekt splní podmínky, dostane od CORFO financování až do výše 40.000,- USD a zdarma vízum k ročnímu pobytu v Chile.Projektu se mohou účastnit týmy nejvýše o třech členech. (http://startupchile.org/about/the-program/)

 

Program „Start-Up Chile“ byl pozitivně hodnocen v prestižních světových médiích, jako například Forbes, The Economist, BusinessWeek, TechCrunch, The Financial Times atd.

 

Stačí však pohled na webovou stránku CORFO v menu „Programas y Concursos“ (Programy a konkurzy), abychom si uvědomili neobyčejný rozsah péče, která je v Chile věnována podpoře inovací. Několik názvů těchto programů pro ilustraci: „Posilování lidského potenciálu při transferu technologií“, „Řízení inovačních procesů v chilských podnicích“, „Program na podporu podnikání a inovace v regionech“, „Registrace inovativních návrhů a patentů“, „Nové inženýrství pro 2030“.

 

Jako další vládní program na podporu inovace a modernizace hospodářství lze jmenovat „ContactChile“(http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/que-es-contactchile/#que-es-contactchile). Je to program rozvíjený vládní agenturou ProChile (podobná naší organizaci CzechTrade). Cílem programu ContactChile je podporovat chilské podnikatele schopné dosahovat významných inovací a zaměřené na progresivní technologie – ale rovněž umožňovat přenos těchto inovací do zahraničí.

 

Další zajímavým projektem v gesci ProChile, který je značně inovativní již svou základní myšlenkou, je program „Plan C“. Jedná se o podporu inovativních začínajících podnikatelů zejména v oblasti středního a drobného podnikání. Cílem „Plan C“ je usnadnit internacionalizaci kontaktů pro inovativní chilské firmy a jejich napojení na „Global Value Chains“. Rovněž tento plán pomáhá vyhledávat financování projektů moderní metodou „Crowdfunding“(způsob získávání peněz formou sbírky, ke které se hojně využívá možností internetu). (http://www.prochile.gob.cl/planc/quienes-somos.php)

 

Inovační programy uskutečňuje rovněž chilská „Sociedad de Fomento Fabril“ SOFOFA, například se jedná o program „SOFOFA inova“, v jehož rámci se uskutečňují semináře a setkání s cílem propojit vědu a výrobu. Těchto akcí se účastní rovněž významné zahraniční firmy působící například v chilském důlním průmyslu. (http://web.sofofa.cl/sofofa-innova/)

Cílem této analýzy není poskytnout nominální výčet všech chilských programů zaměřených na inovaci, pouze upozornit na ty hlavní, které nabízejí inspiraci a v jejichž rámci lze hledat nové příležitosti pro napojení českých firem do ekonomických vazeb Chile, případně v budoucnu i v rámci Pacifické aliance.

Jako další příklad lze uvést program ImaginaChile (http://www.imaginachile.cl/), který je zaměřen především na úlohu digitalizace při zvyšování efektivnosti a zavádění inovací v ekonomice.

V chilských podnicích je již běžně využívána nejmodernější strategie vytváření týmů „hledačů nápadů“, neboli „Game Changers“ (Týmy specialistů s tvůrčím myšlením a schopností vidění „Out of the Box“, které jsou schopny identifikovat nápady, vynálezy a inovace, které by v běžné byrokratické organizaci mohly zapadnout. Význam „Game Changers“ či hledačů nápadů prokázala například praxe firmy Shell). Týmy „Game Changers“ (tolik potřebné v českém prostředí) již běžně pracují například v chilských firmách Gasco, Chilectra, Continental Tire Andina a Renovallanta.

Jedním z důvodů, proč je v Chile možné zaměření na inovaci a modernizaci, je relativně dobrý přístup ke komunikačním kanálům, zejména k internetu. Tuto skutečnost vyhodnotila například organizace World Economic Forum v globálním žebříčku „The Network Readiness Index 2013 - NRI“. (plná verze hodnocení k dispozici na odkazu: http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf

Tento index hodnotí vztahy mezi cenou a dostupností napojení na internet a tím vlastně úroveň dostupnosti informací a propojení lidí a podniků prostřednictvím internetu. Chile bylo v rámci  NRI indexu v roce 2013 vyhodnoceno jako 34. nejúspěšnější země světa, zatímco Česká republika skončila až na místě 42., těsně před Kazachstánem. Jistě není třeba z odborného hlediska dále zdůrazňovat význam korelace mezi dostupností internetu a úrovní inovace ve společnosti a v ekonomice jakékoliv země.

 

index1

 Přílohy: Tabulky z publikace „The Global Innovation Index 2013“ (zobrazeny jsou hlavní faktory, které ovlivňují míru inovace v ekonomice)

 index2

index3

index4

index5

index6

index7

index8