Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile

Obsazení a činnost konzulárního úseku

Konzulární úsek se nachází v budově velvyslanectví.

Telefon: (+562) 2232 1066 nebo 2231 1910 - hovor vezme španělsky a anglicky hovořící telefonistka, která Vás může přepojit na konzula; fax 2232 0707, e-mail santiago@embassy.mzv.cz

Na mobilní telefon nepřetržité služby se obracejte kdykoli mimo pracovní dobu, pouze však v neodkladných případech nouze, jako např. ztráta nebo odcizení cestovních dokladů, nehoda, úraz, pokud se stanete obětí trestné činnosti nebo jste zadrženi policií apod.

Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, středa, pátek od 9 do 12 hodin. Osobní návštěvu je vhodné dohodnout předem telefonickou cestou. Můžete nás navštívit také mimo uvedené dny a hodiny, avšak pouze po předcházející telefonické dohodě.

Personální obsazení: konzulární agendou se zabývá p. Adam Piňos (kromě toho též agendou politickou, kulturní, krajanskou a tiskovou)

Konzulární úsek vykonává vízovou agendu, zajišťuje vydávání cestovních dokladů včetně vydávání náhradních cestovních dokladů, dále vydávání matričních dokladů, ověřování dokladů, překlady a jejich ověření, ve spolupráci s místními úřady řeší případy nouze občanů ČR včetně ztráty nebo odcizení finančních prostředků, letenek apod., vykonává státoobčanskou agendu aj.

Konzulární úsek rád vyhoví všem žádostem spojeným s výše uvedenými činnostmi, nemůžeme však poskytovat rady a doporučení ryze turistického charakteru jako např. informace o levném ubytování, dopravním spojení v Chile, turistických zajímavostech země apod.

Úschova dokladů a cenností na Velvyslanectví ČR je možná za předem stanovených podmínek a po předcházející vzájemné dohodě telefonickou cestou. Možnosti pro dočasnou úschovu zavazadel jsou omezené, v opodstatněných případech však lze využít i této služby.

Občanům, kteří se hodlají v Chile věnovat rizikovým sportům, včetně vysokohorské pěší turistiky v náročném terénu, případně v méně dostupných národních parcích a přírodních rezervacích, ponecháváme na zvážení, zda budou informovat předem velvyslanectví aspoň rámcově o předpokládaných trasách a termínech těchto cest.