Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vedoucí Zastupitelského úřadu České republiky v SANTIAGU DE CHILE, CHILE podle § 16 písmena d)  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
  ve čtvrtek dne 10. ledna 2013 od 14,00  do 21,00 hodin a
  v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 do 21,00 hodin.
  Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
  ve čtvrtek dne 24. ledna 2013 od 14,00 do 21,00 hodin a 
  a v pátek dne 25. ledna 2013 od 14,00 do 21,00 hodin.
 2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 83
  je volební místnost na Zastupitelském úřadě České republiky v  SANTIAGU DE CHILE na adrese
  AV. EL GOLF 254, LAS CONDES,
  pro voliče,
  kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 83, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: CHILE.
   
3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem .
   
4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 2. prosince 2012.

   
5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).
   
6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz  ( §41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).
   
7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
   
   
   
   
   
   

                                                                                                  vedoucí zastupitelského úřadu