Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

česky  español 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální dohody mezi ČR a Chile

Článek obsahuje přehled česko-chilských bilaterálních dohod.

Chilská republika společně s uznáním České republiky jako nového státu dne 1. ledna 1993 převzala sukcesí dosavadní platné smluvní vztahy uzavřené mezi Chile a bývalým Československem. Od roku 1993 pak byla podepsána řada dalších významných dohod a smluv. V současnosti je tak smluvní základna chilsko-českých vztahů solidním základem pro vzájemnou spolupráci; z významnějších smluvních dokumentů však chybí stále Dohoda o zamezení dvojímu zdanění.

Přehled nejvýznamnějších mezistátních, mezivládních a meziresortních česko-chilských dohod obsahuje tato stránka.


Platné bilaterální dohody uzavřené po r. 1989:

Protokol o obnovení diplomatických styků (1990)

Protokol o spolupráci a konzultacích mezi MZV (1993)

Dohoda o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech (1994) - strana 531 a 532 tohoto textu

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (1995)

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (1996)

Protokol o zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů sjednaný výměnou nót (1996)

Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických a konzulárních misí (1999)

Veterinární dohoda (1999)

Dohoda o spolupráci v boji proti terorismu, mezinárodní organizované trestné činnosti a nedovolenému obchodu s omamnými, psychotropními a radioaktivními látkami (2000)

Smlouva o sociálním zabezpečení (2004)

Dohoda o spolupráci mezi agenturou CzechTrade a chilskou vládní agenturou pro podporu vývozu ProChile (2004)

Memorandum o spolupráci mezi CzechInvest a chilským Výborem pro zahraniční investice (2008)

Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy a chilskou Společností pro podporu výroby SOFOFA (2008)

Dohoda o spolupráci při výzkumu Antarktidy (2009)

Memorandum o spolupráci mezi Diplomatickou akademií MZV ČR a Diplomatickou akademií MZV Chile (2009)

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky (2011)

Dohody v jednání

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění (v roce 2013 byl definitivně vyjasněn text, následně schválen vládou ČR, nyní se čeká na souhlas chilské strany s podpisem)

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Chilské republiky (text byl vzájemně dojednán, memorandum bude podepsáno při vhodné příležitosti)

Dohoda o pracovních dovolených (chilské straně byla v lednu 2014 předána ke schválení konečná verze českého návrhu textu)

 

přílohy

kulturni_dohoda_012_1996.pdf 2 MB PDF (Acrobat dokument) 21.3.2014

ujednani_socialni_zabezpeceni_Chile_CR.pdf 1 MB PDF (Acrobat dokument) 21.3.2014