Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

klaus_a_klausova

Návštěva prezidenta České republiky v Chile

Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskutečnil v doprovodu 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, dalších členů delegace a skupiny předních podnikatelů ve dnech 3.-7. dubna 2011 státní návštěvu Chilské republiky.

Během své oficiální návštěvy se setkal se svým protějškem, prezidentem Sebastianem Piňerou, se kterým se rovněž zúčastnil podpisu Memoranda o spolupráci v cestovním ruchu mezi oběma zeměmi. Memorandum podepsali za českou stranu 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a za chilskou stranu ministr hospodářství Juan Andrés Fontaine.

prez

           Bilaterální jednání prezidenta republiky v Chile pokračovala na půdě Národního kongresu s předsedou Poslanecké sněmovny Patriciem Melerem a s předsedou Senátu Guidem Girardim. Prezident v rámci své návštěvy Chilské republiky také zahájil chilsko-české obchodní fórum, navštívil Nejvyšší soud a zúčastnil se slavnostní večeře, kterou na jeho počest uspořádal institut Libertad y Desarrollo. Na půdě institutu vystoupil s projevem na téma "European Integration: A Model to Follow?", který vzbudil mimořádný zájem. Dokladem toho je mimo jiné přítomnost chilského prezidentského páru a devíti ministrů chilské vlády na zmíněné akci.

           Kromě setkání s dalšími významnými osobnostmi chilského veřejného a akademického života a s českými krajany obdržel Václav Klaus v rámci oficiálního programu titul "čestný návštěvník" hlavního města Santiaga a navštívil rovněž mezinárodní vědeckou základnu Paranal v regionu Antofagasta. Provoz této základny je financován Evropskou jižní observatoří, jíž je Česká republika členskou zemí.

Jednání 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga s jeho chilským protějškem Alfredem Morenem potvrdilo oboustranný zájem na prohloubení spolupráce v oblastech školství a vědy, zalesňování, výzkumu a ochrany Antarktidy. Oba ministři vyzdvihli velmi dobrou úroveň bilaterálních vztahů, které se opírají o sdílení totožných demokratických hodnot. U příležitosti zahájení akademického roku na Univerzitě Santiago de Chile pronesl ministr Schwarzenberg přednášku na téma „Democratic Transitions“, kterou si vedle představitelů akademických kruhů, studentů a zástupců samosprávy přišel poslechnout též někdejší prezident Chile Patricio Aylwin.