Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana v Chile

Ve dnech 5.-7. dubna 2008 navštívil Chile ministr průmyslu a obchodu ČR M. Říman, doprovázený náměstky ministra M. Hovorkou, L. Vaňkem a dalšími představiteli MPaO ČR. Členy delegace byla i gen. řed. ag. Czech Invest A. Rudyšarová a další podnikatelé. V rámci svého programu navštívil ministr mezinárodní výstavu letecké a kosmické techniky FIDAE, největšího chilského vývozce vína do ČR Viňa Tarapacá a mimo jiné slavnostně otevřel první českou investici v Chile.

Ministr průmyslu a obchodu M. Říman s oficiální delegací a podnikatelskou misí přiletěl do Santiaga vládním speciálem v sobotu 5. 4. 2008 večer.

mezinárodní výstava letecké a kosmické techniky FIDAE

V neděli ráno navštívil mezinárodní výstavu letecké a kosmické techniky FIDAE 2008, kde ČR participovala formou oficiální účasti pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ministr si na letištní ploše krátce prohlédl vystavené exponáty a poté se sešel s velitelem vzdušných sil Chile generálem Ricardem Ortegou. Jednání se kromě vybraných členů oficiální delegace a zástupců velvyslanectví Santiago de Chile zúčastnil i viceprezident AERO Vodochody Z. Sýkora.

Návštěva českého stánku na FIDAE

Po schůzce s generálem Ortegou navštívil ministr i s doprovodem oficiální český stánek, kde si prohlédl jednotlivé expozice a setkal se s přítomnými vystavovateli.

Odpoledne navštívila oficiální delegace spolu s podnikatelskou misí Viňu Tarapacá, která je největším chilským exportérem kvalitních odrůdových vín do ČR.

Koktejl na počest návštěvy ministra průmyslu M. Římana oficiální otevření investice firmy R.Jelínek

prezentace firmy R. Jelínek

Večer se na ZÚ Santiago uskutečnil na počest návštěvy ministr M. Římana koktejl, jejž se kromě oficiální delegace MPaO zúčastnili zástupci všech vystavovatelů na FIDAE, podnikatelé z obchodní mise a hosté z řad chilských ozbrojených složek, Ministerstva národní obrany Chile, dále představitelé diplomatických misí a zástupci chilských a českých podnikatelských kruhů. V průběhu večera pan ministr spolu s výkonným ředitelem Chilského výboru pro zahraniční investice Carlosem Menou oficiálně otevřeli investici firmy R. Jelínek, která je první přímou českou investicí v Chile. Lihovar bude ročně zpracovávat cca 5.000 tun ovoce, hlavně hrušek Williams.

V pondělí 7. 4. 2008 se delegace v čele s ministrem zúčastnila pracovní snídaně organizované Národní obchodní komorou, které se kromě oficiální delegace zúčastnili i členové podnikatelské mise a zástupci velvyslanectví ČR v Santiago de Chile. Za chilskou stranu byl kromě vedení Obchodní komory přítomen výkonný ředitel Chilského výboru pro zahraniční investice Carlos Mena.

Posledním oficiálním jednáním pana ministra bylo setkání s ministrem hospodářství Hugem Lavadosem, který informoval o aktivitách svého ministerstva, jehož hlavním úkolem je podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, regulace obchodu s elektrickou energií a vodou. Na závěr schůzky podepsala generální ředitelka Czech Invest Memorandum o spolupráci s chilským Výborem pro zahraniční investice, reprezentovaném Carlosem E. Menou.

Podpis smlouvy -SOFOFA

Před odjezdem na letiště uspořádal velvyslanec Z. Kubánek v prostorách hotelové restaurace slavnostní oběd pro oficiální delegaci. Paralelně proběhl i oběd podnikatelské delegace s představiteli chilské Společnosti por podporu výroby (SOFOFA), v jehož průběhu podepsal viceprezident SPD S. Kázecký s prezidenem SOFOFA Brunem Philippim dohodu o spolupráci mezi oběma partnery.