Generální konzulát České republiky v São Paulu

português  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace na cesty a pobyt

DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNCE MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ V SEKCI: Cestujeme

Deset základních rad a doporučení

1. Před odjezdem se informujte

Před odjezdem se pokuste získat co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země, tamních zvláštnostech, rizicích a zemi jako takové celkově. Nejpřesnější a nejaktuálnější informace Vám poskytne zastupitelský úřad daného státu. Seznam zastupitelských úřadů cizích zemí akreditovaných pro Českou republiku naleznete rovněž na webové stránce MZV.

2. Buďte ve spojení s kontaktní osobou

O itineráři své cesty doporučujeme informovat osobu Vám blízkou, žijící nejlépe v ČR. Dohodněte s ní termíny, ve kterých budete o sobě podávat zprávy a možnost okamžitého kontaktu v případě nouze. Informace o této osobě můžete zapsat i do svého cestovního pasu.
V případě cesty s vyšší mírou rizik (exotické země, individuální turistika apod.) doporučujeme rovněž informovat o programu své cesty příslušný český zastupitelský úřad.

3. Cestujte ve skupině a přes den

V rizikových oblastech se pokuste cestovat vždy ve skupině, která by měla čítat alespoň 3 osoby. Pokud to okolnosti dovolují, nerozdělujte se. Není-li to nutné, necestujte v noci a zásadně respektujte místní předpisy a zvyklosti.

4. Chraňte své doklady a cenné předměty

Zvýšenou pozornost věnujte ochraně cestovních dokladů a cenných předmětů. V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu je nutno se dostavit na český zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu.

5. Před odjezdem se pojistěte

Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace Vám sdělí Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 2-2497-1111.

6. Dodržujte místní zákony a předpisy

Ke vstupu na území cizího státu není právní nárok. Je dobré vědět, že příslušné imigrační úřady mohou odepřít vstup i v případě, že cestující je vybaven příslušným druhem víza. Vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci a v případě porušení místního právního řádu Vám může být uložena sankce dle místních předpisů, která může být značně odlišná od postihu v České republice.

7. V nouzi se obraťte na zastupitelský úřad ČR

V případě nouze se můžete se žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV (www.mzv.cz). Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do nichž hodláte cestovat, si doporučujeme obstarat ještě před vycestováním z ČR a považujeme za účelné je vždy mít při sobě.

8. Mějte všechny doklady

K řízení motorového vozidla v zahraničí je obecně třeba český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem. Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění vozidla.

9. Dodržujte celní předpisy

Respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů (např. kamenů, mincí, zbraní, starožitností, léčiv a předmětů vyšší hodnoty obecně). Porušení místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech vyžadujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly.

10. Dodržujte podmínky přepravy zvířat

Pro cestování s domácími zvířaty se obvykle vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz či platné veterinární potvrzení. Pro bližší informace viz podrobný článek níže.

Závěrem důrazně varujeme všechny občany ČR před pokusy pašovat drogy při cestách do Latinské Ameriky a zpět. MZV ČR při této příležitosti zároveň vyzývá občany ČR, aby v žádném případě nereagovali na žádosti neznámých osob o doručení zavazadel či jiných zásilek při těchto cestách.

V posledních letech došlo k několika případům zadržení občanů ČR (zejména mladých kurýrů, vč. žen) při pokusu o pašování drog v latinskoamerických zemích. V případě odsouzení jim hrozí vysoké tresty odnětí svobody. Podle policejních zdrojů rekrutují v tomto regionu narkomafie pro převoz drog do Evropy stále více mladých lidí z bývalého východního bloku, kteří jsou ochotni riskovat za poměrně nízkou odměnu. Vyhledávají zejména ty, kteří mají finanční potíže anebo jsou delší dobu bez práce.

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí

drozd

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účině organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Pandemický webový portál Ministerstva zdravotnictví

pandemicky_webovy_portal

Od 14. září 2009 je zprovozněn pandemický webový portál Ministerstva zdravotnictví ČR, na němž naleznete informace o vývoji epidemiologické situace chřipky A(H1N1), souhrnné informace o užívání roušek a respirátoru, návod k použití Tamiflu, ale… více ►

Informace pro turistické cesty do Brazílie

rio_de_janeiro

Doklady, víza a režim vstupu, celní a devizové předpisy, zdravotnictví, bezpečnostní situace, doporučení turistům více ►

Podmínky dovozu živočichů a rostlin, domácí zvířata - požadavky pro vstup do Brazílie a návrat do EU

animais_de_estimacao

Pro vstup na území Brazílie jsou potřeba následující dokumenty. 1.Oficiální certifikát veterináře, vydaný nejdříve týden před příjezdem zvířete do Brazílie. 2.Certifikát vakcinace proti vzteklině. Pro bližší informace kontaktujte nejbližší… více ►