Generální konzulát České republiky v São Paulu

Rozdělení působnosti

Velvyslanectví České republiky v BRASÍLIA

Působnost: celá Brazílie
Konzulární působnost ve státech: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO


Od 1. února 2013 vede Velvyslanectví ČR v Brazílii pan Vikor Dolista, chargé d'affaires a.i.


Adresa:
SES 805 Lote 21A Via L3 Sul, Asa Sul
CEP: 70200-901, Brasília - DF

Poštovní adresa:
P.O.Box 170
CEP 70359-970, Brasília - DF

Tel.: (+55 61) 3242 7785, 3242 7905
Fax: (+55 61) 3242 7833

E-mail: brasilia@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brasilia

Konzulární dny: PO, ST, PÁ, 9:00 až 12:00


Generální konzulát České republiky v São Paulu

Působnost ve státech: ES, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP a konzulární obvod Venezuela

Úřední hodiny:

Státoprávní a matriční záležitosti, ověřování listin: ÚT a ČT, 9:00 až 15:00
Podání žádosti o víza: PO až PÁ, 9:00 až 15:00

V případě, že se nemůžete z vážných důvodů (vzdálenost, časová tíseň apod.) dostavit na náš konzulát osobně, je možné některé konzulární úkony provést "na dálku", poštovním stykem, za předpokladu úhrady nákladů na poštovné. Jedná se např. o zápisy do ZM Brno, legalizace (neplatí pro žádost o pasy!)apod., ovšem za předpokladu, že na formulářích o zápis matričních událostí bude ověřen podpis žadatele.

Pouze v takové formě bude žádost o zápis přípustná k dalšímu řízení, neboť úřady v ČR přijmou ke zpracování pouze žádosti s řádně ověřenou totožností žadatele.V případě, že si přejete uskutečnit některý úkon poštou nebo v zastoupení, obraťte se na nás v prvé řadě e-mailem, příp. telefonicky.


Rozdělení konzulární působnosti Velvyslanectví a Generálního konzulátu České Republiky v Brazílii

Konzulární dny v Porto Alegre a v Rio de Janeiro

Dne 29. dubna proběhne konzulární den v Porto Alegre a dne 2. května v Rio de Janeiro. Je nezbytné předem kontaktovat Generální konzulát telefonicky +55 11 30 31 17 29 nebo e-mailem saopaulo@embassy.mzv.cz více ►