Ambasada  Republike Češke u Sarajevu

česky  english  b/s/h 

Napredna pretraga

Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Valjanost putnih isprava u Šengenskom prostoru

(This article expired 20.07.2014.)

Prema novim propisima zemalja članica Šengenskog prostora ne smije identifikacioni dokument, na osnovu kojeg stranac prelazi granice Šengenskog prostora, biti stariji od 10 godina.

Takodjer, dokument mora biti važeći još 3 mjeseca nakon planiranog odlaska sa teritorije države članice Šengenskog prostora.

Ovaj propis važi od 19. jula 2013. godine.