Velvyslanectví České republiky v Sarajevu

česky  english  b/s/h 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi z Podkarpatské Rusi mohou žádat o odškodnění

(Archivní článek, platnost skončena 31.12.2012.)

Od 1.10.2009 mohou čeští občané žádat odškodné za majetek, o nějž oni nebo jejich rodiče přišli na Podkarpatské Rusi.

Dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

Nárok na vypořádání musí být uplatněn formou písemné žádosti nejpozději do 31. prosince 2012 u Ministerstva vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O. BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7.

Nárok mohou uplatnit pouze osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného zákona občany České republiky a kterév období od 5. listopadu 1938 do 18. března 1939 zanechaly a po dobu do 23. května 1945 pozbyly na území Podkarpatské Rusi svůj nemovitý majetek a již se k němu do 29. června 1945 nemohly vrátit nebo zanechaly a pozbyly svůj nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi v souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Svazu sovětských socialistických republik, a jsou schopny tyto skutečnosti doložit způsobem předepsaným v § 6 uvedeného zákona. Za splnění podmínek stanovených uvedeným zákonem mohou být oprávněnými osobami i manžel a děti osoby, která má nárok na odškodnění.

Odškodnění bude vypláceno v penězích do maximální výše 2 000 000 Kč.

V případě zájmu o nahlédnutí do příslušného zákona či obdržení podrobnějších informací kontaktujte velvyslanectví telefonicky (+387 33 447 525, pí Jana Stará) či e-mailem (sarajevo@embassy.mzv.cz).