Velvyslanectví České republiky v Sarajevu

česky  english  b/s/h 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Schwarzenberg udělí ceny Gratias agit 2012

1.6.2012 udělil první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg dvanácti laureátům cenu Gratias Agit. Resortní ocenění ministr každoročně uděluje osobnostem, které se výraznou měrou podílejí na šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mezi oceněnými je v letošním roce i Vladimír Bláha, předseda České besedy Banja Luka.

Cenu Gratias agit zřídilo Ministerstvo zahraničních věcí v roce 1997 a ministr ji každoročně uděluje za příkladné aktivity v nevládní sféře, zaměřené na propagaci České republiky. Laureáty jsou čeští krajané, kteří žijí v různých částech světa a šíří věhlas své rodné země, ale také přátelé České republiky a význačné osobnosti, které nezištně podporují přátelské vztahy mezi svými zeměmi a naší vlastí. Jsou mezi nimi bohemisté, překladatelé, vědci, podnikatelé, výtvarníci, hudebníci, spisovatelé, pedagogičtí pracovníci nebo sportovci.

Cenu tvoří plastika v podobě stylizované křišťálové zeměkoule, která je dílem akademického malíře Zdeňka Petra, diplom a odznak.

VLADIMÍR BLÁHA, ochránce práv národnostních menšin a předseda České besedy Banja Luka

Vladimír Bláha se narodil v Ljubiji u Banja Luky. Jeho prarodiče pocházející z Čech se usadili v Bosně a Hercegovině na konci 19. století V. Bláha má i českou státní příslušnost. Vystudoval psychologii a pedagogiku na Filozofické fakultě v Sarajevu a studoval také loutkohereckou režii v Záhřebu a Rijece. Po ukončení studií působil 5 let jako učitel na základních školách v okolí Banja Luky a poté 17 let jako školní inspektor. V následujících letech vykonával 14 let funkci tajemníka organizace Národní technika a 4 roky funkci tajemníka Svazu pro tělesnou výchovu a sport. Prací s dětmi a mládeží se zabýval nejen profesionálně, ale také jako dobrovolník. V Jajcích založil klub s loutkovým divadlem, kinem a knihovnou, působil jako místopředseda Svazu péče o děti, angažoval se v Červeném kříži, organizoval pro děti letní a zimní tábory. V Banja Luce vedl technické kroužky (fotografie, kino, film) a organizoval kurzy plavání. Působil v oblastních organizacích pro sportovní a technické vyžití dětí a mládeže v Banja Luce, Bělehradu a v dalších deseti městech.

Po roce 1997 se začal intenzivně angažovat také v oblasti národnostních menšin a stal se jednou z nejvýraznějších osobností české krajanské komunity v Bosně a Hercegovině. V roce 1997 založil Sdružení Čechů a jejich potomků v Republice srbské, samosprávné jednotce v rámci Bosny a Hercegoviny, se sekcemi v Banja Luce, Prijedoru, Nové Vsi a Mačině Brdu, které zahrnovalo 600 členů. Podporoval také vznik sdružení dalších národnostních menšin  v Banja Luce a okolí (Maďarů, Poláků, Italů, Slováků a Romů) a poté, co inicioval založení Svazu národnostních menšin Republiky srbské, se stal jeho prvním předsedou. Pro zásluhy v této oblasti obdržel Čestnou plaketu města Banja Luky. V roce 2011 byl znovu zvolen do Rady pro národnostní menšiny Národního shromáždění Republiky srbské, kde také ve druhém mandátu působí jako místopředseda. Touto Radou byl rovněž jmenován do Odboru pro ústavní otázky Národního shromáždění Republiky srbské.

Od založení České besedy v Banja Luce v lednu 2004 působí V. Bláha jako její předseda. Česká beseda se velkou měrou podílí na spoluorganizování všech kulturních akcí Velvyslanectví České republiky v Banja Luce. Kromě toho pořádá i vlastní výstavy, koncerty, setkání Českých besed z regionu, kurzy českého jazyka pro starší občany, osvětové pořady, návštěvy krajanů v České republice. V. Bláha vydává bulletin Banjalučki krajani, poskytuje příspěvky a rozhovory pro místní média. Zasloužil se o zřízení lektorátu českého jazyka na Filozofické fakultě v Banja Luce a inicioval podpis Memoranda o spolupráci mezi Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a Fakultou stavební a architektury Univerzity v Banja Luce.  

Především díky jeho úsilí se Češi těší v Banja Luce velké popularitě, jsou vnímáni jako kulturní, tolerantní a vzdělaní spoluobčané. Za svoji aktivní činnost zaměřenou na rozvoj a vzdělávání dětí a mládeže, na ochranu práv národnostních menšin a na propagaci české kultury a tradic získal V. Bláha celou řadu ocenění. Třicet novinářů z Republiky srbské a Srbska podpořilo v roce 2003 zařazení V. Bláhy mezi významné osobnosti Republiky srbské.

 

 

Laureáti Gratias agit 2012 

 • Nazmi AKIMAN, diplomat, podnikatel a předseda Česko-turecké  podnikatelské rady, Turecko
 • Jalair Byaruuzana ALTAN-OCHIR, režisér loutkového divadla a pedagog, Mongolsko
 • Sylva BERKOVÁ DE ARREDONDO, předsedkyně Českého spolku v Misiones, Argentina
 • Vladimír BLÁHA, ochránce práv národnostních menšin a předseda České besedy, Bosna a Hercegovina
 • Jiří CHMEL, signatář Charty 77 a zakladatel centra české exilové kultury ve Vídni, Rakousko
 • Anna JANKŮ, zakladatelka a předsedkyně Sdružení českých žen v Káhiře, Egypt
 • Eva JIŘIČNÁ, mezinárodně uznávaná česká architektka, Velká Británie
 • Ladislav PAVLÍK, předseda mnichovské pobočky Československé společnosti pro vědy a umění, Německo
 • Lucie SLAVÍKOVÁ BOUCHER, lékařka a zakladatelka České školy bez hranic, Francie
 • Antonín TUČAPSKÝ, hudební skladatel, dirigent a pedagog, Velká Británie
 • Natalia TUMAREC, ředitelka muzea Ivana Olbrachta v Koločavě, Ukrajina
 • Ája VRZÁŇOVÁ STEINDLER, předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, USA