Velvyslanectví České republiky v Sarajevu

česky  english  b/s/h 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České firmy prezentovány na veletrhu v Tuzle

(Archivní článek, platnost skončena 19.06.2013.)

Dne 5.6.2012 uspořádalo Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině ve spolupráci s Hospodářskou komorou v Tuzle prezentaci sedmi českých firem působících v oblasti energetiky, důlního průmyslu a vodohospodářství. Prezentace se konala u příležitosti II. mezinárodního veletrhu energetiky, důlního průmyslu a průmyslu „ENERGA“ v Tuzle.

Prezentace firem Škoda-Power (Doosan), TMachinery, KSK Pomořany, Ferrit, CZ LOKO, EVECO a MEVOS[1] byla součástí projektu ekonomické diplomacie na rok 2012.

Časově byl projekt naplánován z taktických důvodů na první den otevření veletrhu, kdy se účastnily kromě ministra zahraničí Zlatka Lagumdžiji i předseda Vlády Federace BA Nermin Nikšić, premiér Kantonu Tuzla Sead Čaušević, ministr energetiky, dolů a průmyslu Kantonu Tuzla Željko Kněžiček, a vrcholoví manažeři JP Elektroprivreda d.d., Sarajevo (obdoba ČEZu) včetně generálních ředitelů TE a dolů v portfóliu JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo.

Slavnostního otevření veletrhu „ENERGA“ byl přítomen velvyslanec ČR Tomáš Szunyog, DEK Vladimír Randáček a ředitelé poboček CzechTradu v Záhřebu a Bělehradu Ing. Robert Vindiš a Ing. Pavel Svoboda. Následně ve 14.00 byla zahájena předmětná prezentace, kterou zahájili předseda Tuzlanské hospodářské komory Nedret Kikanović (NK) a velvyslanec ČR Tomáš Szunyog (TS), kteří přednesli krátké projevy. Přítomno bylo kolem 50 hostů z podniků energetického a důlního sektoru. (NK) ve svém projevu ocenil iniciativu ZÚ ČR Sarajevo s tím, že Hospodářská komora monitoruje zvýšený zájem čs. firem o spolupráci v těchto důležitých hospodářských sektorech BA. Informoval přítomné, že v loňském roce dovozy z ČR do Kantonu Tuzla představovaly kolem 3,83 mil. EUR a vývozy Kantonu Tuzla do ČR 1,29 mil. EUR, což zdaleka neodpovídá možnostem obou stran. ČR vyváží zejména kamenné uhlí pro výrobu koksu a dováží výrobky ze dřeva, nábytek a asfalt. Vyslovil rovněž snahu o vyrovnání nevyvážené obchodní bilance a zájem o nové české investice do Kantonu Tuzla.

(TS) ve svém projevu zdůraznil, že české energetické a důlní společnosti se v posledních letech pravidelně mezinárodního veletrhu v Tuzle účastní, neboť veletrh má rok od roku stále širší dimenzi, jeho význam přesahuje hranice BA a  stává se postupně důležitým z hlediska regionu západního Balkánu. Informoval přítomné o výsledcích první ustavující Smíšené česko-bh komise o hospodářské spolupráci, která proběhla v polovině května v Praze a o celkových výsledcích zahraničně obchodní výměny mezi oběma zeměmi. Zmínil rovněž problémy čs. firem se kterými se občas setkávají na bh trhu při ne zcela transparentních výběrových řízeních a vyjádřil naději na postupném zlepšování tohoto stavu v souladu s postupným přijímáním standardů EU v BA.

Hlavním záměrem prezentace bylo představit rozhodujícím představitelům státní energetické společnosti JP Elektroprivreda d.d, Sarajevo, TE a dolů české dodavatele energetických, důlních a dopravních zařízení pro energetický sektor BA. Z české strany byl rovněž zájem o získání přehledu o současném stavu energetického a důlního sektoru FBA a získání maximálního množství informací v oblasti plánovaných projektů výstavby, modernizace a rekonstrukce elektráren a dolů, případně investičních nákupů. U společnosti Škoda-Power a.s., Plzeň bylo navíc cílem informovat o rozšíření škály výrobního a dodavatelského sortimentu po majetkovém převzetí společnosti jednou z největších energetických firem světa jihokorejské společnosti Doosan Heavy Industrie a její světové organizační struktuře.

Prezentace proběhla formou power-pointových prezentací (v anglickém nebo českém jazyce s překladem do bosenštiny). Prezentovány byly výrobní a exportní možnosti následujících českých společností :

  • Škoda-Power (Doosan) a.s., Plzeň -  přednáška na téma: „Corporate presentation – Enabling energy to realisme opportunities for our customers and the world we live in“ (délka 20 minut) přednášející Ing. Pavel Kuch ředitel Odboru prodeje, servisu a modernizace.
  • TMachinery a.s., Ratíškovice – přednáška na téma: „Development and Production of Mining complexes“ (délka 15 minut) přednášející Ing. Jaromír Škola vedoucí obchodního oddělení
  • KSK (Krušnohorské strojírny Pomořany) – přednáška na téma: „Export programme of KSK)(délka 20 minut) přednášející Ing. Zdeněk Veselý ředitel prodeje a nákupu
  • CZ LOKO a.s., Česká Třebová – přednáška na téma: „CZ LOKO a.s. Company&Produkt Presentation“ (délka 20 minut) přednášející Bc. Robert Balák export manager
  • EVECO s.r.o., Brno – přednáška na téma: „EVECO Brno s.r.o „Uredaji za ekologiju i energetiku“ (délka 15 minut) přednášející Ing. Marek Šarlej vedoucí exportního oddělení
  • MEVOS s.r.o., Brno – přednáška na téma: „Dlouholeté zkušenosti s našimi partnery v oblasti energetiky a vodního hospodářství v ČR a zahraničí“ (délka 20 minut) přednášející Ing. Jaroslav Hubáček MBA manažer pro Balkán
  • Ferrit s.r.o., Ostrava – přednáška na téma: „Global Mining Solutions“ (délka 15 minut) přednášející Martin Huber obchodní manažer.

Po prezentaci každé společnosti byly zodpovězeny dotazy ze strany bosenských partnerů. Poté následovala diskuse a byly dohodnuty bilaterální schůzky a jednání na následující den na stáncích českých společnosti v hlavní hale veletrhu. Ředitelé kanceláří CzechTrade Záhřeb a Bělehrad Ing. Robert Vindiš a Ing. Pavel Svoboda přispěli svou aktivní účastí k úspěchu prezentace a účastnili se osobně bilaterálních jednáních na stáncích českých firem následujícího dne.

Výše uvedené společnosti dostaly příležitost nejen prezentovat své dodavatelské  a exportní možnosti před všemi důležitými osobnostmi ze sektoru energetiky a dolů ve FBA a RS, ale také projednat již otevřené, případně nově vypisované tendry, jichž se zúčastnily nebo hodlají účastnit v blízké budoucnosti.

Na závěr prezentace byl uspořádán pro všechny účastníky prezentace koktejl, kterého se zúčastnilo kolem 40 hostů z bosenské strany včetně zástupců JP Elektroprivreda d.d., Sarajevo vedení TE a dolů. Přítomen byl rovněž ministr energetiky Kantonu Sarajevo Željko Kněžiček.

Na základě reakcí jak bosenské, tak české strany v průběhu prezentace a při příležitosti koktejlu, lze konstatovat plnou spokojenost účastníků s organizací a závěry projektu, který umožnil nejen navázat přímé osobní kontakty, ale i prodiskutovat stav jednotlivých tendrů na důlní stroje a zařízení, povrchové a důlní lokomotivy. Ředitel Odboru prodej, servis a modernizace Škoda-Power (Doosan), Plzen Ing. Pavel Kuch projednal možnosti účasti Škoda-Power (Doosan) na rekonstrukcích a modernizacích TE a jejich odsiřování.


[1] K původně přihlášeným společnostem Škoda-Power (Doosan), TMachinery, Ferrit a CZ LOKO se dodatečně přihlásily další tři firmy KSK (Krušnohorské strojírny Pomořany), EVECO a MEVOS