Velvyslanectví České republiky v Sarajevu

b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vydávání cestovních dokladů ČR

Občané ČR mohou žádat o vydání cestovního pasu ČR na konzulárním úseku Velvyslanectví České republiky.

Konzulární úsek postoupí žádost příslušným orgánům České republiky. K žádosti je nutné přiložit veškeré potřebné náležitosti. S podrobnostmi seznámí zájemce pracovníci konzulárního úseku.

V zásadě je nutné sdělit i přiložit dále uvedené náležitosti:

  • doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), z kterého bude zřejmé státní občanství ČR
  • dvě identické fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm zobrazující žadatele v čelním pohledu, bez pokrývky hlavy a bez brýlí s tmavými skly, s výškou obličejové části od očí k bradě minimálně 13 mm
  • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. český oddací list) v případě, že je tato změna důvodem pro vydání nového cestovního pasu
  • čestné prohlášení žadatele ve smyslu ust. § 39 zákona 71/1967Sb., o správním řízení, potvrzující, že od vydání předkládaného dokladu žadatel nepozbyl státní občanství ČR. Toto čestné prohlášení je žadateli k dispozici na konzulárním úseku a vyplní se při podání žádosti.

U osob mladších 15 let podává žádost zákonný zástupce.

K podání žádosti o vydání cestovního dokladu je třeba se předem telefonicky objednat na telefonním čísle 00387 33 238 746.

 

Náhradní cestovní doklad

Co dělat při odcizení nebo ztrátě cestovního dokladu více ►