Velvyslanectví České republiky v Korejské republice

Úvodní slovo velvyslance

Vážení čtenáři,

jsem rád, že jste si otevřeli internetovou stránku našeho velvyslanectví. Znamená to, že máte zájem o Zemi jitřní svěžesti – Koreu, v jejíž jižní části teď dlouhodobě působím.

Naše země nemají dlouholetou tradici vzájemných kontaktů. Bylo to dáno jak tím, že Korea byla až do druhé poloviny 19. století téměř hermeticky uzavřena, ale také faktem, že většina Čechů, kteří směřovali na Dálný východ, většinou projevovala zájem o Japonsko nebo Čínu. JPrvní rodák z Čech vstoupil na korejskou půdu sice už v roce 1871, o patnáct let později tu dokonce jiný český rodák zemřel a v 90. letech pak na Korejském poloostrově krátce pobývali i rakousko-uherští námořníci českého původu, ale prvním Čechem, který Koreu navštívil a zanechal o tom svědectví a řadu fotografií, je až Enrique Stanko Vráz v roce 1901.

foto: Kim Se-jeong, The Korea Times

 

Zajímají-li Vás podrobnosti o těchto historických kontaktech a minulost našich vztahů, i třeba to, co bylo v češtině vydáno o Koreji, klikněte na "Historické kontakty", kde se postupně budete moci dozvědět řadu dalších zajímavostí, nebo najdete spojení na jiné stránky, které se těmito otázkami zabývají.

Jsem rád, že v posledních dvou desetiletích se česko-korejské kontakty rozšířily i na jižní část poloostrova, kde leží Korejská republika, s níž byly diplomatické styky navázány těsně po pádu komunismu v Československu na začátku roku 1990. Do té doby se Čechům a Slovákům z politických důvodů „zapovězená“ země otevřela a stále více našich krajanů do Korejské republiky zavítalo a - jak doufám – na svou návštěvu s radostí vzpomíná. Pokud se budete chtít dozvědět něco více o vztazích České republiky s Korejskou republikou v současné době, připravili jsme pro Vás základní informace pod názvem "Česko-korejské vztahy (včera a dnes)". Součástí této části naší stránky je také přehled platných mezinárodních dohod mezi Českou republikou a Korejskou republikou. O tom, co o nás vědí v Korejské republice, se dozvíte v (pochopitelně jen velmi neúplné) selekci anglicky psaných článků v "Česko v korejském tisku".

Ti, kteří do této části světa zatím nezavítali, ale mají tak v úmyslu, by se mohli podívat na část věnovanou technickým záležitostem, které je třeba splnit, než se k nám na Dálný východ vypravíte – klikněte na kapitolu "O Korejské republice" a "Konzulární a vízové informace". Najdete tam základní informace pro Váš spokojený a zajímavý pobyt. Další informace můžete získat pochopitelně také od "Velvyslanectví Korejské republiky v Praze". Pokud by Vás ale přece jenom potkalo něco nepříjemného, třeba ztráta cestovního pasu, jsme připraveni Vám v mezích platných předpisů maximálně pomoci – to, jak se naší pomocné ruky můžete dovolat najdete v rubrice "O velvyslanectví". Ocitli-li jste se ale na severu poloostrova – v Korejské lidově demokratické republice – pak se obracejte na tamní "Velvyslanectví ČR v Pchjongjangu".

Obchodníky, mající zájem o navázání kontaktů se svými budoucími partnery v Korejské republice, by mohl zaujmout přehled obchodní výměny mezi našimi zeměmi, který najdete pod hlavičkou "Obchod a ekonomika". Protože se ale situace a podmínky v zemích naší působnosti stále mění, neobsahuje tato část podrobnější informace o možnostech a způsobech obchodu, jsme ale připraveni pokusit se zodpovědět Vaše specifické dotazy, na něž na těchto stránkách nenajdete odpověď.

Možná Vás budou zajímat také aktivity našeho zastupitelského úřadu. Propagace České republiky a české kultury je jednou z náplní naší činnosti a v mezích našich možností se snažíme, aby naše aktivity spoluvytvářely pozitivní image naší země v této zemi Dálného východu (nebo – jak se dnes často píše – Severovýchodní Asie). Více o našich aktivitách, jednotlivých výstavách, úspěších českých filmů, křtech překladů české literatury či vystoupení českých souborů a jednotlivců a mnohém dalším se dozvíte po kliknutí na "Zprávy a události". A pokud se chcete dozvědět trochu více o mých názorech, podívejte se na "Interview a články velvyslance".

S pozdravem

Jaroslav Olša, jr.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Korejské republice