Velvyslanectví České republiky v Korejské republice

한국어  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do Zvláštního volebního seznamu voličů vedeného ZÚ Soul

(Archivní článek, platnost skončena 04.11.2013 / 01:15.)

Pro zápis do Zvláštního volebního seznamu voličů vedeného ZÚ Soul (dále jen ZVSV) je nutné, aby žadatel podal písemnou žádost se svým podpisem . Ověření podpisu se nevyžaduje, protože žádost se osobně podepisuje na zastupitelském úřadě. Forma žádosti není zákonem stanovena - s ohledem na to, že je pro zápis nutná osobní přítomnost na úřadě, je zde pro tento účel k dispozici formulář.

Žádost o zápis je nutno doložit originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost občana, jeho české státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu ZÚ Soul (Korejská republika).

Žádost o zápis do seznamu musí být předána osobně zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, kdy dochází k uzavření volebních seznamů.

Státní občanství České republiky se pro účely zápisu do seznamu prokazuje občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR, osvědčením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství (starším 6 měsíců, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden). Státní občanství pro tento účel lze prokázat též Listinou o udělení občanství ČR vydanou dle zákona č. 88/1990 Sb., je-li v listině uvedeno, že občan nabyl státní občanství ČR, a Osvědčením o státním občanství ČR vydaným podle zákona č. 193/199 Sb.

Za doklad potvrzující bydliště se považuje zásadně úřední doklad vydaný jihokorejským orgánem příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, či jiný úřední doklad osvědčující bydliště občana, tj. město a stát (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta). Překlad do českého jazyka není nutný.

 

Zápisem občana do Zvláštního seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem dojde k vyškrtnutí ze Stálého seznamu voličů, vedeného na území ČR. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném na území České republiky, bude muset osobně písemně požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a o tomto vyškrtnutí předložit příslušnému obecnímu úřadu potvrzení tohoto zastupitelského úřadu.