Generální konzulát České republiky v Šanghaji

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní doklady ČR

Informace k vydávání cestovních dokladů ČR, včetně náhradních cestovních dokladů (cestovních průkazů).

Náhradní cestovní doklad – cestovní průkaz
(ztráta/odcizení cestovního pasu)

Občan ČR, který během pobytu v ČLR ztratí (resp. je mu odcizen) český cestovní pas, může požádat o vystavení náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu) na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Pekingu nebo Generálním konzulátu v Šanghaji (eventuálně na GK v Hongkongu –viz dále).

Událost je třeba co nejdříve nahlásit nejbližšímu oddělení policie (local Public Security Bureau), které k tomu vydá písemné potvrzení. Toto potvrzení je obvykle vyžadováno čínskými orgány vydávajícími výjezdní vízum do cestovního průkazu a slouží např. také jako nouzový doklad v ubytovacích zařízeních nebo při nákupu vlakové jízdenky. Pozor – pokud k události dojde na území pevninské části ČLR, může se žadatel obrátit pouze na zastupitelský úřad v Pekingu nebo Šanghaji, nikoliv na Generální konzulát v Hongkongu, byť je pro něj třeba nejblíž, protože zmiňované potvrzení od policie umožňuje pouze přepravu po pevninské ČLR a nikoliv vstup na území Hongkongu.

Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

- další informace k řešení ztráty nebo odcizení cestovních dokladů
- další informace k  vystavení cestovního průkazu

Cestovní pas

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze v zahraničí podat u zastupitelského úřadu, s výjimkou honorárního konzulárního úřadu. Zastupitelské úřady České republiky cestovní pasy nevydávají, pouze přijímají žádosti o vydání cestovního pasu a zasílají je k vyřízení příslušným obecním úřadům obce s rozšířenou působností do České republiky. Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa.

Cestovní pas s biometrickými údaji, je-li žádost podána na zastupitelském úřadu České republiky, se vydává ve lhůtě 120 dnů; platí deset let a u dětí mladších 15 let pět let. Cestovní pas s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u něhož byla žádost o vydání pasu podána.

Za vydání biometrického cestovního pasu se na ZÚ ČR platí správní poplatek 1.200 Kč (občané starší 15 let), resp. 400 Kč (občané mladší 15 let).

- další informace k  vydávání cestovních pasů

Požadavky na fotografii, kterou žadatel předloží k žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji ( zastupitelské úřady fotografie nepořizují !) :

  • formát: 5 x 5 cm
  • kvalita fotografie: bez rušivých bodů, rozlišení min. 250 DPi (optimálně 600 DPi)
  • osvětlení: přirozený jas a kontrast, osvětlení stejnoměrné bez reflexů a stínů
  • oči: otevřené a celé viditelné, pohled musí mířit přímo do fotoaparátu
  • pozice: obličej ve středu pohledu fotoaparátu, není povolen pohled přes rameno nebo úklon
  • pozadí fotografie: jednolitá světlá barva
  • brýle: jsou povoleny, ale nesmí mít odlesky, rámečky nesmí zakrývat oči, barevná nebo zabarvující se skla nejsou povolena
  • pokrývka hlavy: není povolena s výjimkou náboženských důvodů (nesmí ale zakrývat požadované charakteristiky obličeje)
  • výraz: výraz obličeje neutrální, ústa zavřená
  • stáří fotografie: ne víc než 6 měsíců