Generální konzulát České republiky v Šanghaji

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

(Archivní článek, platnost skončena 05.09.2014.)

Informace k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Šanghaji.

Zastupitelské úřady České republiky vedou zvláštní seznamy pro voliče, občany ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v územním obvodu zvláštního volebního okrsku příslušného zastupitelského úřadu.

Za účelem zápisu do zvláštního seznamu voličů se je třeba na náš generální konzulát dostavit osobně; žádost zaslanou poštou nebo faxem je možné uznat jen v případě, že ji volič dodatečně doloží originálem, popř. ověřenou kopií veškerých požadovaných dokladů.

Žádost lze podávat celoročně, ale má-li zápis platit pro určité volby, musí být žádost podána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb. Žádost je možno podávat v pracovní dny během úředních hodin od 14:30-15:45 hod.

K zápisu do zvláštního seznamu voličů je třeba předložit následující doklady:

  • písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů. Na generálním konzulátu máme k dispozici formulář k vyplnění, žádost ale nemusímít oficiální formu, stačí proto použít text ve znění:
    Já [jméno a příjmení], bytem [adresa v konzulárním obvodu GK Šanghaj] tímto žádám o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Šanghaji. V [místo] dne [datum], [podpis].
  • platný český cestovní pas nebo český občanský průkaz
  • doklad potvrzující bydliště v konzulárním obvodu GK Šanghaj.
  • dále prosíme o poskytnutí kontaktních informací - emailová adresa a číslo mobilního telefonu pro případ, že vznikne potřeba dalšího kontaktování voliče ze strany zastupitelského úřadu

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem je stálé povahy (tzn. nevytváří se pro další volby znovu). Aktualizaci seznamu (zápis/vyškrtnutí voličů) provádí zastupitelský úřad průběžně, vždy na základě příslušné žádosti voliče.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.