Velvyslanectví České republiky v Sofii

Velvyslanec

Pavel VACEKPavel Vacek

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Bulharské republice

Pověřovací listiny předány dne 15. dubna 2011

 

Narozen 15.srpna 1962 v Československu; absolvent VŠE v Praze;
kariérní diplomat od roku 1984; zastával vedoucí funkce v české zahraniční službě a byl vedoucím mise OBSE; hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

 

Posty a zaměstnání, chronologicky:
2009-2010 vrchní ředitel Sekce Evropské unie, MZV ČR
2007-2009 ředitel Odboru politik Evropské unie II, MZV ČR
2004-2007 vedoucí mise OBSE v Albánii
2000-2004 vedoucí Stálé mise OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizací ve Vídni; předsedal Prvnímu přípravnému výboru pro CTBTO (2000), Komisi OSN pro narkotika (2000-1), Fóru OBSE pro bezpečnostní spolupráci (2002), Skupině jaderných dodavatelů (2002-3), Komisi OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (2004)
1998-2000 vrchní ředitel Sekce pro mnohostranné záležitosti, MZV ČR (OSN, OBSE, NATO/ZEU, EU/SZBP, mezinárodní ekonomické otázky, humanitární pomoc a rozvojová pomoc)
1995-1998 Chargé d'affaires/zástupce velvyslance Velvyslanectví ČR v Belgii; v listopadu 1997 založil první českou misi při NATO a ZEU
1993-1995 ředitel Odboru bezpečnostní politiky, MZV ČR
1991-1992 studijní program, Institut mezinárodních studií, Ženeva, Švýcarsko
1990-1991 tajemník náměstka ministra, MZV Československa
1989-1990 československá delegace v rozhovorech o Opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti (CSBMs) a Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE), Vídeň, Rakousko
1986-1989 referent; Odbor arabských zemí, Odbor bezpečnostní politiky, MZV Československa
1985-1986 povinná vojenská služba ukončená hodností poručíka (v záloze)
1984 MZV Československa
1980-1984 VŠE Praha, obchodní fakulta
1976-1980 střední škola, Praha