Velvyslanectví České republiky v Pretorii

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka vzdělávacích programů pro krajany

(Archivní článek, platnost skončena 05.02.2014.)

Milí krajané, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vám pro rok 2013-2014 nabízí možnost účasti v následujících vzdělávacích programech, jež jsou většinou zaměřeny na český jazyk:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést ve svojí přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu).

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, je třeba předat Velvyslanectví ČR v Pretorii: 

-         pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2013/2014 (tj. září 2013 do února 2014) do 5. 3. 2013;

-         pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2013/2014 (tj. září 2013 do června 2014) do 5. 3. 2013;

-         pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2013/2014 (od února 2014 do června 2014) do 5. 8. 2013.

V případě akceptace příslušnou vysokou školou zašle Velvyslanectví ČR v Pretorii vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 26. 7. - 23. 8. 2013

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz  v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii doručte Velvyslanectví ČR v Pretorii do do 5. 3. 2013. Vaši žádost posoudí komise složená ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraničních služeb a o výsledcích výběru budete následně informováni prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Pretorii.

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: od 2.-13.9. 2013

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii je třeba zaslat Velvyslanectví ČR v Pretorii do 5. 3. 2013. Vaši žádost posoudí komise složená ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraničních služeb a o výsledcích výběru budete následně informováni prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Pretorii.

Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v JAR/zemi akreditace Velvyslanectví ČR v Pretorii (Angola, Sv. Tomáš a Princův ostrov, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauritius).