Velvyslanectví České republiky v Pretorii

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta ČR na Velvyslanectví v Pretorii

(Archivní článek, platnost skončena 28.01.2013 / 07:45.)

Informace o 1. a 2. kole volby prezidenta ČR na velvyslanectví v Pretorii

Ve dnech 11. a 12. 1. 2013 proběhlo na Velvyslanectví ČR v Pretorii první kolo voleb prezidenta ČR (fotografie z hlasování viž níže). Druhé kolo volby prezidenta ČR, do kterého postoupili kandidát č. 6, Miloš Zeman, a č. 9, Karel Schwarzenberg, (výsledky naleznete na http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-vysledku-i-kola-volby-prezidenta-republiky.aspx) se uskuteční ve dnech:

·        pátek 25. ledna 2013 (14.00 - 22.00 místního času v JAR)

·        sobota 26. ledna 2013 (8.00 - 14.00 místního času v JAR)

Volební místnost se bude nacházet v budově Velvyslanectví ČR v Pretorii na adrese: 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria.

Na velvyslanectví ČR v Pretorii mohou hlasovat:

1)        Voliči dlouhodobě žijící v zemích, pro něž je akreditované Velvyslanectví ČR v Pretorii - JAR, Angola, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauritius a St. Tomáš a Princův ostrov, kteří jsou na základě vlastní žádosti, kterou mohli podat nejpozději do 2. prosince 2012 (nyní to již není možné), zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví ČR v Pretorii.

2)        Voliči na krátkodobé návštěvě JAR mohou na Velvyslanectví ČR v Pretorii volit s voličským průkazem vydaným v místě svého trvalého bydliště v ČR. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Pro žádost v listinné podobě je lhůta pro její podání do 18. ledna, při osobním podání do 23. ledna. Pro více informací zkontaktuje příslušný obecní úřad.

Jste-li již zapsán/a na zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Pretorii a hodláte volit jinde, máte dvě možnosti:


a) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Pretorii


Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha níže). Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující. Ústně lze podat žádost o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 23. ledna 2013.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte místo trvalého pobytu.

V případě osobní návštěvy na Velvyslanectví ČR v Pretorii můžete svoji žádost o vyškrtnutí podat na konzulárním oddělení velvyslanectví, a to vždy v úředních hodinách od pondělka do čtvrtka 9:00 do 12:00. Prosíme, abyste se předem objednali.

b) Voličský průkaz

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte-li v případě nadcházejících voleb prezidenta ČR volit jinde než na ZÚ Pretoria, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným do 18. ledna 2013, nebo osobně do 23. ledna 2013. Formulář žádosti viz příloha níže.

V případě osobní návštěvy na Velvyslanectví ČR v Pretorii můžete svoji žádost o vydání voličského průkazu podat na konzulárním oddělení velvyslanectví, a to vždy v úředních hodinách od pondělka do čtvrtka 9:00 do 12:00. Prosíme, abyste se předem objednali.

Průběh hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.


Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Pretorii a hlasovací lístky, po jednom pro každého kandidáta. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Detailní informace o volbách, příslušných zákonech, kandidátech, jak postupovat při hlasování na území ČR i v zahraničí včetně harmonogramu naleznete na

1)        webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/volby.aspx

2)        stránkách velvyslanectví www.mzv.cz/pretoria

 - měnící se červené ikony vpravo nahoře

S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení českého velvyslanectví v Pretorii na níže uvedené adrese:

Embassy of the Czech Republic in Pretoria
Consular Section
936 Pretorius Street
Arcadia, Pretoria
Republic of South Africa
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, Republic of South Africa
E-mail : consulate_pretoria@embassy.mzv.cz
tel.: 012 4312380
fax: 012 4312398


Priloha 02 Informace o souvislostech vyskrtnuti volice ze staleho seznamu volicu

Priloha 03 Formular zadosti o vyskrtnuti ze zvlastniho seznamu volicu

04 Zadost o vystaveni volicskeho prukazu

Galerie


Volba_prezidenta_1k