Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Voličské průkazy

(Archivní článek, platnost skončena 12.03.2014 / 19:30.)

Informace pro občany, kteří se krátkodobě v době voleb zdržují na jiném místě, než kde jsou zapsáni do stálého seznamu voličů nebo do zvláštního seznamu voličů, tj. mimo místo svého obvyklého trvalého bydliště v České republice nebo v zahraničí

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, resp. obecního úřadu v ČR, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle platných právních předpisů ČR o volbách voličský průkaz, který voliče opravňuje hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Při volbách do Senátu lze volit POUZE v ČR.

Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu v platném znění může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 28. srpna 2013, a to

  • písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.18. října 2013, zastupitelskému úřadu, nebo
  • osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. 23. října 2013 do 16 hod.

Zastupitelský úřad, resp. obecní úřad, předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013,

  • osobně voliči, nebo
  • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
  • jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Zastupitelský úřad nebo obecní úřad (dále jen ZÚ nebo OÚ) může zaslat voliči jeho voličský průkaz poštou na libovolný jiný OÚ či ZÚ, pokud volič o vydání voličského průkazu požádá u příslušného úřadu v dostatečném předstihu. Při doručování do zahraničí je třeba počítat s mnohem delšími doručovacími lhůtami, než jsou potřeba pro obvyklou dobu doručení v rámci jednoho státu.

Pro podání žádosti je možno využít tento formulář.


Při registraci ve volební místnosti v den hlasování pak volič odevzdá voličský průkaz příslušné volební komisi (okrskové v ČR, resp. zvláštní okrskové v zahraničí - této komisi jen při volbách do Poslanecké sněmovny, anebo při volbě prezidenta ČR, do Senátu lze volit POUZE v ČR). Nadále zůstává zapsán/a v původním seznamu voličů (zvláštním, resp. stálém) podle místa svého dlouhodobého pobytu.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Žádost o voličský průkaz 2012 150 KB PDF (Acrobat dokument) 28.11.2012