Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2014

 

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2014.

Dne 28. 8. 2013 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty Programu transformační spolupráce na rok 2014. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 07. 10. 2013, 14 hodin. Dne 09. 10. 2013 se uskutečnilo otevírání obálek došlých žádostí o dotaci. Účastníci otevírání obálek zkontrolovali jednotlivé žádosti o dotace, zda splňují všechny formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 54 přijatých návrhů byly 3 žádosti vyřazené a do hodnocení výběrovou komisí bylo postoupeno 51 žádostí. Protokol z otevírání obálek naleznete v příloze.

Žádosti o dotace, které splnily formální kritéria, byly posouzené výběrovou komisí, která měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření k projektům Odboru lidských práv a transformační politiky, příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 4. prosince 2013.

Složení výběrové komise:                                  

Veronika Bajgarová, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předsedkyně komise,

David Stulík, Delegace EU v Kyjevě, člen Komise

Marie Peřinová, Nadace Open Society Fund Praha, člen Komise

Erik Siegl, tajemník vrchního ředitele Sekce mimoevropských zemí MZV, člen Komise

Martina Václavíková, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, člen Komise

Barbora Jungová, Odbor lidských práv a transformační politiky MZV, administrátor Komise

Dále byli přítomni: zástupce Odboru států Asie a Pacifiku Jana Šedivá, zástupce Odboru států jihovýchodní Evropy Lukáš Musil, zástupce Odboru států Blízkého východu a severní Afriky Jiří Slavík, pracovníci Odboru lidských práv a transformační spolupráce Helena Štohanzlová, Jan Látal, Tereza Nedorostková a nezávislý expert Jan Blažek.

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) podpořené návrhy projektů,

2) návrh projektu na rezervní listině (může být podpořen v případě, že některý z podpořených projektů realizován nebude),

3) návrhy projektů nepřijaté.

Tabulku se seznamem podpořených a rezervních projektů naleznete v příloze.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 10. prosince 2013

Veronika Bajgarová, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

Výsledky VDŘ 2014 34 kB xls (Excel tabulka) 11.12.2013

Otevírání obálek 243 kB pdf (Acrobat dokument) 10.12.2013

.