Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

english  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V4 spolupráce v energetice

Výměna zkušeností z realizace Strategie EU pro Baltické moře a Strategie EU pro Dunajský region. Dne 2. 4. 2014 se uskutečnil ve stockholmském Evropském domě odborný seminář věnovaný spolupráci Dunajské makro-regionální strategie a Baltické makro-regionální strategie v oblasti energetiky.

Půldenní seminář se konal na základě stockholmské iniciativy Visegrádské skupiny pod záštitou maďarského předsednictví V4. Česká republika společně s Maďarskem předsedá prioritní oblasti energetiky v rámci Dunajské strategie a na semináři byla zastoupena Vladimírem Bláhou, národním koordinátorem pro prioritní oblast energetika v rámci Dunajské strategie.

Energetická bezpečnost má pro Evropu zásadní význam. V rámci dvou existujících makro-regionálních strategií pro Baltické moře a Podunají byla energetika zařazena mezi prioritní oblasti, které přispívají k efektivnímu řešení energetických otázek. Baltická strategie byla vytvořena v říjnu 2009 s cílem řešit otázky spojené s regionem Baltického moře. Dunajská strategie byla vytvořena v roce 2011 s cílem přispět k rozvoji tohoto heterogenního regionu.

Charakteristiky obou regionů jsou různé, přesto ale čelí obdobným problémům, pokud se jedná o odvětví energetiky. Seminář poskytl prostor k výměně názorů a zkušeností při realizaci makro-regionální politiky EU v oblasti energetiky. Národní zástupci a experti debatovali o potencionálních problémech při uskutečňování regionálních makro-strategií, sdíleli praktické zkušenosti a zamýšleli se nad budoucími výzvami v této oblasti.